IUVENTA / Aktuálne školenia / Akreditačné školenie 2020 CZ-SK

Akreditačné školenie 2020 CZ-SK

Miesto konania: Hotel Villa Siesta, Nový Smokovec

Termín: 17. 9. - 20. 9. 2020

Uzávierka prihlášok: 20. august 2020

Typ aktivity: školenie

Krátka charakteristika: Školenie je určené pre organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi, stážistami a zamestnancami v rámci Európskeho zboru solidarity, pre novo akreditované organizácie a organizácie, ktoré zvažujú požiadanie o pridelenie Značky kvality v budúcnosti. Pre získanie komplexného prehľadu v téme dobrovoľníckych aktivít a EZS je dôležitá účasť na celom trvaní školenia.

Ciele aktivity: Školenie vytvára priestor na výmenu skúseností, získanie vedomostí, oboznámenie sa so základnými princípmi, formami a metódami dobrovoľníckej služby. Školenie je zamerané na kvalitu projektov Európskeho zboru solidarity a pripravenosť pracovníkov organizácií na prácu s dobrovoľníkmi, stážistami a účastníkmi v rámci pracovných miest. Ďalším dôležitým aspektom školenia bude príprava na nový program, ktorý začne budúci rok a na proces re-akreditácie. 

Pracovný jazyk: slovenský/český

Cieľová skupina: 

  • koordinátori dobrovoľníckych projektov v rámci Erasmus+ a Európsky zbor solidarity
  • novo akreditované organizácie pre dobrovoľnícke aktivity v rámci Erasmus+ a EZS
  • koordinujúce organizácie dobrovoľníckych aktivít v rámci Erasmus+ a EZS
  • organizácie, ktoré požiadali o Značku kvality pre dobrovoľnícke aktivity v rámci EZS
  • organizácie, ktoré majú záujem získať Značku kvality pre dobrovoľnícke aktivity v rámci EZS

Počet účastníkov: 15 účastníkov zo SR 

Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. Bližšie informácie o cestovných náhradách vám budú zaslané spolu s pozvánkou na školenie.

Kontaktná osoba: 

Mgr. Adam Laták
tel.: (+421-2) 59 29 61 15
m.t.: (+421-908) 67 88 13
e-mail: adam.latak@iuventa.sk  

Prihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqqbfvT9R7YbM29KczrvRWM1VRarkith4XII-fhvXlzzFzKQ/viewform 

 

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Akreditačné školenie 2020 CZ-SK 17. 9. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na adam.latak@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030