IUVENTA / Aktuálne školenia / Among Others Seminar - Non-formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence

Among Others Seminar - Non-formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence

Miesto konania: Budapešť, Maďarsko

Termín: 18. 10. - 22. 10. 2020

Uzávierka prihlášok: 23. august 2020

Typ aktivity: seminár

Krátka charakteristika: Seminár sa koná v rámci dlhodobého projektu s názvom „Among others“, ktorý sa zameriava na medzikultúrne kompetencie, neformálne vzdelávanie a medzinárodnú spoluprácu v práci s mládežou a vyššom vzdelávaní. Pozývame účastníkov dlhodobého projektu, aby sa zúčastnili 6. medzinárodného semináru. Seminár sme pripravili s cieľom vytvoriť priestor na reflexiu o všetkých aspektoch projektu a strategických dopadoch projektu. Bude tiež priestorom na vymieňanie skúseností s implementáciou na národnej aj medzinárodnej úrovni. 

Ciele aktivity:

  • zdieľať kontext, idey, zdroje a výsledky aktivít národného projektu;
  • identifikovať spôsoby, ktorými by sa dalo zlepšiť uznávanie medzikultúrnych kompetencií a neformálneho vzdelávania v rámci vyššieho vzdelávania;
  • rozvíjať udržateľnosť projektu, najmä cez vytvorenie siete/komunity praxe;
  • spoznávať možnosti využitia medzikultúrneho vzdelávania v národnom kontexte;
  • vyhodnotiť 2019/2020 fázu projektu. 

Pracovný jazyk: anglický jazyk

Cieľová skupina: pracovníci s mládežou, školitelia, univerzitní profesori a študenti zapojení do aktivít národných projektov, pracovníci z inštitúcií vyššieho vzdelávania a iní poskytovatelia vzdelávania a tréningu práce s mládežou, predstavitelia národných agentúr, koordinátori aktivít národných projektov. 

Počet účastníkov: 2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk   

Prihláška: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/among-others-seminar-non-formal-learning-in-higher-education-developing-intercultural-competence.8800/

  

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Among Others Seminar - Non-formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence 18. 10. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na natalia.nemcova@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030