IUVENTA / Aktuálne školenia / BiTriMulti (BTM) in Chalkidiki, Greece

BiTriMulti (BTM) in Chalkidiki, Greece

Miesto konania: Grécko

Termín: 12. 6. - 16. 6. 2020

Uzávierka prihlášok: 13. apríl 2020

Typ aktivity: školenie 

Krátka charakteristika: Cieľom školenia BiTriMulti je ponúknuť medzinárodnú vzdelávaciu skúsenosť odborníkom pôsobiacim v oblasti práce s mládežou, čo im umožní rozvíjať ich kompetencie pri vytváraní kvalitných projektov výmeny mládeže; najmä pre začiatočníkov v tejto oblasti.

Tréning BiTriMulti podporuje dobrovoľníkov, ako aj pracovníkov na plný úväzok, ktorí priamo pracujú s mladými ľuďmi pri realizácii ich prvej medzinárodnej výmeny mládeže v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii.

Cieľom vzdelávacej aktivity BTM je ponúknuť odborníkom pôsobiacim v oblasti práce s mládežou medzinárodnú vzdelávaciu skúsenosť, ktorá im umožní rozvíjať ich kompetencie pri vytváraní kvalitných projektov výmeny mládeže.

Ciele aktivity: 

  • poskytovať informovaný úvod do programu Erasmus+: program Mládež v akcii so zameraním na mládežnícke výmeny a aktívne zapojenie mladých ľudí pri tvorbe Európy (aj keď nie výlučne) pre nováčikov v programe;
  • ponúkať individuálne a skupinové vzdelávacie aktivity prostredníctvom simulovaného procesu vytvorenia projektu mládežníckej výmeny;
  • rozvíjať potrebné vedomosti, zručnosti a postoje na organizovanie mládežníckej výmeny na základe metód neformálneho vzdelávania, zásad a štandardov kvality programov EÚ pre mládež;
  • umožniť účastníkom reflektovať ich učenie a oboznámiť ich s Youthpassom - stratégiou uznávania neformálneho vzdelávania v oblasti mládeže, jej technickým nástrojom na vydávanie osvedčení Youthpass a jeho uplatňovaním najmä pri mládežníckych výmenách a v EÚ programy pre mládež všeobecne;
  • poskytnúť príležitosť stretnúť sa s potenciálnymi projektovými partnermi a nadviazať kontakty v iných krajinách.
Pracovný jazyk: anglický jazyk

Cieľová skupina: pracovníci s mládežou; mládežnícki lídri

Počet účastníkov: 2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia. 

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Prihláška: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/bitrimulti-btm-in-chalkidiki-greece.8671/ 

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
BiTriMulti (BTM) in Chalkidiki, Greece 12. 6. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na natalia.nemcova@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030