IUVENTA / Aktuálne školenia / BiTriMulti (BTM) – Medzinárodné školenie zamerané pre „nováčikov“ v mládežníckych výmenách

BiTriMulti (BTM) – Medzinárodné školenie zamerané pre „nováčikov“ v mládežníckych výmenách

Miesto konania: Slovensko

Termín: 17. 3. - 21. 3. 2020

Uzávierka prihlášok: 5. január 2020

Krátka charakteristika:

  • Cieľom školenia BiTriMulti je ponúknuť medzinárodnú vzdelávaciu skúsenosť odborníkom pôsobiacim v oblasti práce s mládežou, čo im umožní rozvíjať ich kompetencie pri vytváraní kvalitných projektov výmeny mládeže; najmä začiatočníkov v tejto oblasti.
  • Tréning BiTriMulti podporuje dobrovoľníkov, ako aj pracovníkov na plný úväzok, ktorí priamo pracujú s mladými ľuďmi pri realizácii ich prvej medzinárodnej výmeny mládeže v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii.
  • Cieľom vzdelávacej aktivity BTM je ponúknuť odborníkom pôsobiacim v oblasti práce s mládežou medzinárodnú vzdelávaciu skúsenosť, ktorá im umožní rozvíjať ich kompetencie pri vytváraní kvalitných projektov výmeny mládeže.

Ciele aktivity:

  • Poskytovať informovaný úvod do programu Erasmus+: program Mládež v akcii so zameraním na mládežnícke výmeny a aktívne zapojenie mladých ľudí pri tvorbe Európy (aj keď nie výlučne) pre nováčikov v programe;
  • Ponúkať individuálne a skupinové vzdelávacie aktivity prostredníctvom simulovaného procesu vytvorenia projektu mládežníckej výmeny;
  • Rozvíjať potrebné vedomosti, zručnosti a postoje na organizovanie mládežníckej výmeny na základe metód neformálneho vzdelávania, zásad a štandardov kvality programov EÚ pre mládež;
  • Umožniť účastníkom reflektovať ich učenie a oboznámiť ich s Youthpassom - stratégiou uznávania neformálneho vzdelávania v oblasti mládeže, jej technickým nástrojom na vydávanie osvedčení Youthpass a jeho uplatňovaním najmä pri mládežníckych výmenách a najmä v EÚ programy pre mládež všeobecne;
  • Poskytnúť príležitosť stretnúť sa s potenciálnymi projektovými partnermi a nadviazať kontakty v iných krajinách.
Program: Vzdelávacie školenie BTM je založené na základe konceptu „learning by doing“. Ide vlastne o vzdelávanie na báze praktických skúseností, v rámci ktorého si účastníci vyskúšajú to o čom sa vzdelávajú. Školenie je postavené na simulačnom cvičení, ktoré je spestrené workshopmi, informačnými stretnutiami, aktivitami na zlepšenie skupinovej dynamiky a končí vyhodnotením.

Sieť národných agentúr pre program Erasmus+: Mládež v akcii každý rok organizuje sériu školení BTM. Prehľad všetkých pripravovaných vzdelávacích školení BTM nájdete na adrese: http://www.salto-youth.net/BTM/.

Pracovný jazyk: angličtina

Cieľová skupina: Pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri, mladí ľudia ktorí majú snahu zrealizovať svoju prvú medzinárodnú mládežnícku výmenu. Každú organizáciu/neformálnu skupinu môžu zastupovať až dvaja účastníci.

Počet účastníkov: maximálne 30 účastníkov v celkovom počte

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10%  si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu.

Blanka Thees
E-mail: blanka@salto-youth.net

Mgr. Tomáš Tóth
Tel.: +421  2 592 96 310
Mobil: +421 908 678 820
E-mail: tomas.toth@iuventa.sk

Prihláška BTM

Infopack-BTM

 

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
BiTriMulti (BTM) – Medzinárodné školenie zamerané pre „nováčikov“ v mládežníckych výmenách 17. 3. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na tomas.toth@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030