IUVENTA / Aktuálne školenia / Build your own "Social Startup Initiative"

Build your own "Social Startup Initiative"

Miesto konania: Košice, Slovensko

Termín: 28. 1. - 2. 2. 2020

Uzávierka prihlášok: 15.12.2019

Typ aktivity: školenie

Krátka charakteristika: Dvojfázový vzdelávací kurz s možnosťou realizácie mini-projektov, tvorba metodiky, ako pracovať s kompetenciami potrebnými v sociálnej ekonomike.

Hlavným cieľom tohto školenia je vytvoriť priestor pre mladých lídrov a pracovníkov s mládežou s cieľom preskúmať: možnosti sociálneho podnikania, rozdiely medzi sociálnou a trhovou ekonomikou a ako navrhnúť a uchádzať sa o nadnárodné projekty mládežníckych iniciatív v miestnych komunitách so sociálnym dopadom.

Školenie sa skladá z dvoch fáz:

1. fáza: 28.1. - 2.2.2020

Teoretické východiská o sociálnej ekonomike a podnikaní, osvedčené postupy v oblasti a rozvoj podnikateľských kompetencií.

2. fáza: 16.4. – 19.4.2020

Porozumenie nadnárodných mládežníckych iniciatív a projektov v oblasti solidarity - formuláre žiadostí a písanie na mieste konkrétnych projektov.

Účasť na oboch fázach vzdelávacej aktivity je povinná. 

Ciele aktivity:

 • zvýšiť kvalitu práce s mládežou
 • vytvoriť priestor pre participatívnu prácu s mládežou
 • vytvoriť sieť účastníkov, ktorí majú záujem o prístup sociálnej ekonomiky
 • podporovať činnosť nadnárodných mládežníckych iniciatív KA2
 • podporovať hodnoty sociálnej ekonomiky
 • inšpirovať sa z úspešnými príkladmi z praxe t.j. sociálne podniky pôsobiace v SR alebo v zahraničí prostredníctvom študijnej návštevy alebo prípadových štúdií
 • objavte dopad a udržateľnosť v sociálneho podnikania
 • poskytnúť metodiku na rozvoj podnikateľských kompetencií určených v európskom rámci pre podnikateľské kompetencie
 • identifikovať už existujúce zdroje
 • preskúmať program Erasmus + ako nástroj rozvoja podnikateľských schopností s dôrazom na sociálnu ekonomiku
 • zvýšiť úroveň kvality písania projektov a jej následnej realizácie 

Očakávaný dopad:

Po školení si účastníci uvedomia dôležitosť sociálnej ekonomiky a prístupu sociálneho podnikania pri práci s mládežou. Získajú podrobnejšie informácie o podnikateľských kompetenciách. Budú oboznámení o príležitostiach, ktoré program Erasmus+ ponúka konkrétne nadnárodná mládežnícka iniciatíva. Oboznámia sa s projektmi v oblasti Solidarity v rámci programu Európsky zbor solidarity. Získajú cenné skúsenosti z oblasti projektového manažmentu - ako písať a realizovať projekty.

Pracovný jazyk: angličtina

Cieľová skupina: Pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri, úspešní žiadatelia o projekty v oblasti Solidarity, predstavitelia mládežníckych/komunitných centier.

Počet účastníkov: maximálne 30 účastníkov v celkovom počte

Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+.

90% cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10%  si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu.

Kontaktná osoba: 
Mgr. Tomáš Tóth
Tel.: +421  2 592 96 310
Mobil: +421 908 678 820
E-mail: tomas.toth@iuventa.sk

Prihláška- Social Startup Initiative


Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Build your own "Social Startup Initiative 28. 1. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na tomas.toth@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030