IUVENTA / Aktuálne školenia / Conference: "On track 4 - Different youth work approaches for different NEET situations"

Conference: "On track 4 - Different youth work approaches for different NEET situations"

Miesto konania: Istanbul, Turecko

Termín: 8. 12. - 12. 12. 2020

Uzávierka prihlášok: 6. september 2020

Typ aktivity: seminár

Krátka charakteristika: Táto medzisektorová konferencia sa bude zaoberať problémami NEET a predstaví príklady dobrej praxe, so zreteľom na spoluprácu medzi prácou s mládežou a inými sektormi (formálne vzdelávanie, zamestnanosť, sociálny & podnikateľský sektor). Zároveň udalosť dbá na podporovanie budovania partnerstiev. Cieľom stretnutia je podporiť spoluprácu profesionálov z rôznych sektorov s cieľom vytvoriť lepšie možnosti pre mladých ľudí v NEET situácii a umožniť ich aktívne zapojenie do spoločnosti a integráciu do trhu práce. 

Ciele aktivity: 

  • spoznať rôzne NEET situácie v rámci aj mimo Európy, ako aj rôzne typy praxe, či nástrojov na všetkých úrovniach;
  • vymeniť si prístupy práce s mládežou v NEET situácii a poukázať na príležitosti medzisektorovej spolupráce v projektoch;
  • podeliť sa o zdroje pre prácu s mladými ľuďmi v NEET situácii, ako napr. SALTO inclusion či Diversity study “On Track”;
  • propagovať hodnoty medzinárodnej práce s mládežou v NEET situácii a možnosti programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. 

Pracovný jazyk: anglický jazyk

Cieľová skupina: pracovníci s mládežou, manažéri mládežníckych projektov, tvorcovia mládežníckych politík, ľudia so skúsenosťami s prácou na problémoch znevýhodnených mladých ľudí v NEET situáciách. 

Počet účastníkov: 2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia. 

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk   

Prihláška: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/conference-on-track-4-different-youth-work-approaches-for-different-neet-situations.8650/ 

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Conference: "On track 4 - Different youth work approaches for different NEET situations" 8. 12. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na natalia.nemcova@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030