IUVENTA / Aktuálne školenia / Destination Youth Participation

Destination Youth Participation

Miesto konania: Atény, Grécko

Termín: 21. 11. - 27. 11. 2017

Uzávierka prihlášok    

 10. September 2017

 Miesto konania

 Atény, Grécko

Typ aktivity    

Školenie

Krátka charakteristika    

Školenie je zamerané na praktické vybavenie účastníkov takými nástrojmi a kompetenciami, ktoré im v budúcnosti pomôžu zapájať mladých ľudí do spoločnosti. Školenie je určené aj pre skúsených odborníkov v oblasti práce s mládežou, ale tiež aj pre tých, ktorí majú záujem prvýkrát sa zapojiť do projektov zameraných na mládež. Školenie pozostáva z konkrétnych simulácií a workshopov, ktoré majú za účel rozvíjať jednotlivé kompetencie účastníkov.

Ciele aktivity   

Hlavným cieľom školenia je pochopiť súčasné problémy, prekážky a príležitosti, ktoré stretávajú mladých ľudí v spoločnosti. Poskytnúť účastníkom praktické rady a nástroje, ktoré im umožnia prispieť k aktivizácii mladých ľudí v spoločnosti. Poskytnúť priestor na vytváranie partnerstiev, zdieľanie nápadov a postupov, ktoré sa týkajú aktívnej účasti mládeže v spoločnosti. Prezentovať program Erasmus+ : Mládež v akcii ako podporný nástroj pre realizáciu mládežníckych projektov.

Pracovný jazyk    

Anglický jazyk

Cieľová skupina    

- Pracovníci s mládežou, školitelia

- Mládežnícki lídri, projektoví manažéri

- Ľudia z neformálneho aj formálneho vzdelávacieho prostredia, vrátane športových, kultúrnych a verejných inštitúcií, ktoré sú ochotné zapojiť sa do iniciatívy a projektov zameraných na mládež

Počet účastníkov    

2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení    

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba    

Mgr. Natália Nemcová (IUVENTA)
tel.: (421-2) 59 29 62 79
m.t.: (421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Pre vyplnenie a odoslanie prihlášky prosím, klikajte SEM

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam


Prihláška na školenie

Vekové skupiny:

A 15 - 19 rokov E 35 - 39 rokov
B 20 - 24 rokov F 40 - 49 rokov
C 25 - 29 rokov G 50 - 59 rokov
D 30 - 34 rokov H 60 a viac rokov

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Destination Youth Participation 21. 11. 2017.

V prípade otázok nás kontaktujte na ;natalia.nemcova@iuventa.sk;

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030