IUVENTA / Aktuálne školenia / Digital Youth Work Academy – DigYouWork(A)

Digital Youth Work Academy – DigYouWork(A)

Miesto konania: online

Termín: 14. 9. - 11. 10. 2020

Uzávierka prihlášok: 20. august 2020

Typ aktivity: Online školenie

Krátka charakteristika: Digital Youth Work Academy je rozsiahle 4 týždňové online školenie zamerané na spoznávanie niekoľkých digitálnych nástrojov a stratégií, ktoré môžu pracovníci s mládežou využiť, aby zdigitalizovali prácu s mladými ľuďmi.

Budeme sa zaoberať 5 oblasťami digitálnej práce s mládežou:

1. dosah (ako zlepšiť dosah na špecifické segmenty cieľových skupín)

2. komunikácia a propagácia aktivít práce s mládežou

3. vnútorná komunikácia

4. spolupráca

5. propagácia e-participácie mladých 

Ciele aktivity:

  • propagovať povedomie a využitie European Digital Competence Framework (DigComp) a zhodnotiť kompetencie účastníkov v oblasti DigComp;
  • mapovať súčasné trendy, výzvy a záujmové osoby v oblasti práce s mládežou v súvislosti s digitalizáciou;
  • rozvíjať akčný plán pre každého pracovníka s mládežou, zameriavajúc sa na osvojovanie využitia vhodných digitálnych nástrojov v ich práci;

Spoznať organizovanie digitálnej udalosti: European Digital Youth Summit – #EDYS20 (www.edys.eu) je udalosť s mnohými záujmovými osobami, ktorej cieľom je spojiť predstaviteľov organizácií, spoločností, autorít, médií, akadémií a mladých ľudí s cieľom diskutovať o súčasných výzvach internetovej správy. Účastníci DigYouWork(A) budú mať možnosť zúčastniť sa udalosti ako moderátori, prispievatelia a komunikátori.

Pracovný jazyk: anglický jazyk

Cieľová skupina: pracovníci s mládežou, manažéri mládežníckych projektov, mládežnícki lídri

Počet účastníkov: 2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia. 

Kontaktná osoba: 

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk   

Prihláška: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/digital-youth-work-academy-digyouwork-a.8822/ 

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Digital Youth Work Academy – DigYouWork(A) 14. 9. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na natalia.nemcova@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030