IUVENTA / Aktuálne školenia / Embracing Inclusion: Cross sectoral Transnational Conference

Embracing Inclusion: Cross sectoral Transnational Conference

Miesto konania: Birmingham, Spojené Kráľovstvo

Termín: 22. 1. - 24. 1. 2020

Uzávierka prihlášok: 5. December 2019

Typ aktivity: Konferencia – sympózium – Fórum

Krátka charakteristika: 

3-dňová konferencia sa bude zameriavať na kooperáciu medzi rôznymi sektormi (mládež, vzdelávanie dospelých, formálne vzdelávanie,...) ako aj medzi rôznymi programovými krajinami, za účelom vytvorenia lepších možností pre ľudí s nedostatkom príležitostí a s cieľom umožniť im lepšiu participáciu v spoločnosti a integráciu vo vzdelávaní a pracovnom trhu. Tematický sa konferencia zameria na štyri špecifické témy ako podpora NEET a ľudí s ekonomickými problémami, budovanie odolnosti voči extrémizmu a radikalizmu, stratégie pre ľudí zo znevýhodnených vidieckych oblastí čeliacich geografickým prekážkam, prístupy pre asistenciu pri zdravotných ťažkostiach, znevýhodneniach a mentálnych problémoch.

Ciele aktivity:

  • spoznať rôzne situácie ľudí s nedostatkom príležitostí naprieč Európou, naprieč rôznymi sektormi a rôznymi úrovňami a skúmať spojenia s prioritami a stratégiami EÚ;
  • výmena rôznych spôsobov a príkladov praxe v práci s ľuďmi s nedostatkom príležitostí a zvýraznenie možnosti projektov medzisektorových partnerstiev;

  • zdieľať prostriedky, nástroje a metódy na prácu s ľuďmi s nedostatkom príležitostí;

  • propagovať hodnoty medzinárodnej spolupráce pre ľudí s nedostatkom príležitostí a možnosti programu Európsky Zbor Solidarity;

  • pozerať na budúce možnosti spolupráce, mapovať trasy a zvýšiť mieru spolupráce v inklúzii.

Pracovný jazyk: Anglický jazyk

Cieľová skupina: Pracovníci s mládežou; manažéri mládežníckych projektov; tvorcovia mládežníckych politík; školitelia;  mentori v oblasti dobrovoľníctva; mládežnícky koučovia; Výskumníci v oblasti mládeže;

Počet účastníkov: 2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk 

Prihláška:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/embracing-inclusion-cross-sectoral-transnational-conference.8401/Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Embracing Inclusion: Cross sectoral Transnational Conference 22. 1. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na natalia.nemcova@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030