IUVENTA / Aktuálne školenia / English language training course for youth workers

English language training course for youth workers

Uzávierka prihlášok:

14. apríla 2017

Typ aktivty:

Školenie

Krátka charakteristika:

Školenie je určené pre pracovníkov s mládežou, ktorí si chcú zlepšiť svoje komunikačné zručnosti v angličtine, rovnako ako IT zručnosti potrebné pre realizáciu medzinárodných projektov najmä v rámci programu Erasmus +:projekt Mládež v akcii

Ciele aktivity

Hlavným zámerom je prelomiť jazykovú bariéru a motivovať pracovníkov s mládežou, ktorí sú aktívni na miestnej / národnej úrovni, aby začali organizovať medzinárodné projekty v rámci programu Erasmus +:projekt Mládež v akcii

Ciele školenia:

-    zlepšenie komunikačných zručností v angličtine potrebných pre realizáciu medzinárodného projektu pre mládež

-    naučiť sa a precvičovať anglickú slovnú zásobu špecifickú pre Erasmus +:projekt Mládež v akcii

-    naučiť sa riadiť všetky fázy medzinárodného projektu v angličtine

-    nadobudnúť dôveru v používaní angličtiny s cieľom rozvíjať európske projekty v rámci programu Erasmus +:projekt Mládež v akcii

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri, projektoví manažéri

Počet účastníkov:

7 účastníkov zo SR

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. Účastnícky poplatok pre slovenských účastníkov je 20 € (slovom dvadsať eur) a cestovné si účastníci hradia na vlastné náklady. V prípade, že sa jedná o mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, prosíme, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú osobu, resp. Národnú agentúru programu Erasmus+.

Kontaktná osoba:

Mgr. Martin Prekop
tel.: (+421-2) 59 29 63 20
m.t.: (+421-908) 67 88 20
e-mail: martin.prekop@iuventa.sk

Súvisiace linky:

Prihláška

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

#
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030