IUVENTA / Aktuálne školenia / Erasmus+ for Refugees and Migrants

Erasmus+ for Refugees and Migrants

Uzávierka prihlášok:

26. marca 2017

Typ aktivty:

Školenie

Krátka charakteristika:

Školenie Erasmus+ For Refugees and Migrants je zamerané na informovanie mládežníckych organizácií a ich pracovníkov o využívaní programu Erasmus+ ako nástroja, ktorý podporuje utečencov a migrantov. Okrem toho chce školenie vytvoriť základy celoeurópskej siete organizácií, ktoré budú pomáhať migrantom a utečencom prostredníctvom programu Erasmus+.

Ciele aktivity

Hlavným cieľom školenia je vysvetliť účastníkom základne pojmy a opísať aktuálnu situáciu migrácie v Európe. Zlepšovať vedomosti účastníkov o súčasných problémoch a výzvach v súvislosti s migráciou, utečencami a migrantami. Poskytnúť informácie ako používať metódy pre analýzu problému migrácie a tiež ako rozvíjať jeho riešenie. Ukázať ako používať program Erasmus+ pre inovatívne riešenia. Pripraviť pracovníkov s mládežou na práce s mladými utečencami a migrantmi. Poskytnúť príležitosť na výmenu skúseností a odborných znalostí účastníkov.

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri, projektoví manažéri, EDS mentori, tvorcovia mládežníckej politiky, školitelia

Počet účastníkov:

2 účastníci zo SR

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Súvisiace linky:

Prihláška

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

#
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030