IUVENTA / Aktuálne školenia / ESCalátor

ESCalátor

Miesto konania: Hotel Tatra, Poprad

Termín: 10. 9. - 13. 9. 2020

Uzávierka prihlášok: 31. augusta 2020  

Typ aktivity: školenie

Krátka charakteristika:

Cieľom školenia je zvýšiť povedomie mladých ľudí o možnostiach, ktoré ponúka program Európsky zbor solidarity. Školenie je prioritne zamerané na projekty v oblasti solidarity, do ktorých sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov. Školenie je určené pre mladých ľudí, ktorí už majú skúsenosti s podávaním projektov v rámci programu Erasmus+, rovnako ako aj pre mladých ľudí, ktorí ešte nemajú žiadne skúsenosti s podávaním projektov, ale mali by záujem sa zapojiť do programu Európsky zbor solidarity.

Ciele aktivity:

Ciele budú zamerané najmä na pochopenie filozofie a priorít programu Európsky zbor solidarity, na tvorbu projektu a projektového manažmentu, oboznámenie sa so základnými formálnymi a kvalitatívnymi aspektami žiadosti projektu v oblasti solidarity, skvalitnenie projektových zámerov, aby mali vyššiu šancu k ich podpore, rozvoj líderských zručností a i.

Pracovný jazyk: slovenský jazyk

Cieľová skupina: školenie je určené pre mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov 

Počet účastníkov: 25 účastníkov zo Slovenska

Náklady spojené s účasťou na školení:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že ide o menšiu sumu.

Kontaktná osoba:

Mgr. Matúš Zibala
tel.: +421 2 592 96 313
mobil: +421 917 402 508
e-mail: matus.zibala@iuventa.sk

Prihlasovací formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXpl_6pgNCR-05c6XOSQizN4VgCWczpZbkFd104v6EjKG8wQ/viewform?fbclid=IwAR1E653ExTAMPLIQQKgTzIQ76k-8lMM-HM84r8IDjjtCyM97_V6Kat0a_j8 

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
ESCalátor 10. 9. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na matus.zibala@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030