IUVENTA / Aktuálne školenia / EuroPeers

EuroPeers

Uzávierka prihlášok:

2. apríla 2017

Typ aktivty:

Školenie

Krátka charakteristika:

Školenie EuroPeers je zamerané na účastníkov projektov programu Erasmus+: Mládež v akcii. Školenie chce ukázať pozitívne príklady účastníkov projektu a chce inšpirovať ostatných mladých ľudí zapojiť sa do európskych programov mobility. Počas medzinárodného školenia sa účastníci môžu dozvedieť viac o európskych príležitostiach.

Ciele aktivity

Hlavným cieľom školenia je informovať účastníkov o mobilite a ukázať aké má mladý človek možnosti v Európe. Naučiť účastníkov nové zručnosti projektového riadenia. Vysvetliť účastníkom čo znamená byť „EuroPeer“. Ako uskutočňovať aktivity a udalosti, ktoré motivujú ostatných mladých ľudí k účasti na programoch mobility.

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Mládežnícki lídri, mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili projektov programu Erasmus+ a chcú sa podeliť o svoje skúsenosti a zážitkami s ostatným.

Počet účastníkov:

2 účastníci zo SR

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Súvisiace linky:

Prihláška

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

#
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030