IUVENTA / Aktuálne školenia / EuroPeers Training Course

EuroPeers Training Course

Miesto konania: Pieštany, Slovenská Republika

Termín: 12. 11. - 17. 11. 2019

Uzávierka prihlášok: 13. Október 2019

Školenie je určené pre mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili projektov Erasmus+ pre oblasť mládež a športu, alebo Európskeho zboru solidarity (EZS) a chcú sa o svoje skúsenosti podeliť so svojimi rovesníkmi. Cieľom školenia je pripraviť účastníkov na zapojenie sa do siete EuroPeers. EuroPeers sú mladí ľudia, ktorí participovali v programoch Erasmus+ či EZS a chcú sa so svojimi skúsenosťami podeliť s rovesníkmi. Informujú mladých ľudí v školách, mládežníckych kluboch, kultúrnych centrách, na veľtrhoch alebo na ulici a rozprávajú o svojich skúsenostiach. Informujú o programoch Erasmus+ a EZS, o ich možnostiach, ako aj programoch mobilít. Organizovaním či participovaním na rôznych aktivitách, ako sú workshopy či lekcie, podporné udalosti Národných agentúr Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, a organizovaním exhibícií motivujú mladých ľudí, aby sa stali aktívnymi a spoznávali Európu.

Ciele aktivity:
  • Získať základné informácie o programoch mobilít v Európe
  • Získať/rozvíjať nové znalosti a zručnosti v projektovom manažmente, PR aktivitách, prezentačných technikách a technikách vedenia stretnutí
  • Objaviť praktické nápady a nástroje na učenie druhých o Európe a programe Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, či programe Európsky zbor solidarity

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou; manažéri mládežníckych projektov; mládežnícki lídri; mentori v dobrovoľníctve; mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili projektov Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a Európskeho zboru solidarity.

Počet účastníkov: 7 účastníkov zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Matúš Zibala
tel.: (+421-2) 59 29 63 13
m.t.: (+421-917) 402 508
e-mail: matus.zibala@iuventa.sk  

Prihláška: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/europeer-training-course.8282/

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
EuroPeers Training Course 12. 11. 2019.

V prípade otázok nás kontaktujte na matus.zibala@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030