IUVENTA / Aktuálne školenia / Facilitate inclusion!

Facilitate inclusion!

Uzávierka prihlášok:

14. apríl 2017

Typ aktivty:

Školenie

Krátka charakteristika:

Školenie Facilitate inclusion! je zamerané na inklúziu a zlepšenie kompetencií pracovníkov s mládežou. Projektové aktivity častokrát zahŕňajú prácu so znevýhodnenými skupinami, čo vyžaduje špecifické skúsenosti a prípravu, ktorú poskytne toto školenie. Školenie je teda zamerané na rozvoj skúseností a kompetencií účastníkov hlavne na medzinárodnej úrovni.

Ciele aktivity:

Hlavným cieľom školenia je zlepšiť kvalitu budúcich projektov. Pracovať efektívnejším spôsobom s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí. Pomáhať dobrovoľníkom a mladým ľuďom pracovať so znevýhodnenými skupinami. Vytvárať a zlepšovať prístupy a postupy v mládežníckych organizáciách. Vytvárať nové európske siete pre inklúziu.

Pracovný jazyk:

AJ

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri, projektoví manažéri, EDS mentori, tvorcovia mládežníckej politiky, školitelia

Počet účastníkov:

2 účastníci zo SR

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Natália Nemcová

tel.: (+421-2) 59 29 62 79

m.t.: (+421-917) 71 88 07

e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Súvisiace linky:

Prihláška


Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

#
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030