IUVENTA / Aktuálne školenia / From online hate speech to the extremism: perspectives & solutions

From online hate speech to the extremism: perspectives & solutions

Miesto konania: Piešťany, Hotel Park Avenue

Termín: 26. 6. - 29. 6. 2019

Uzávierka prihlášok:

31. máj 2019    

Typ aktivity:

školenie

Krátka charakteristika:

Školenie poskytne účastníkom hlbšie pochopenie konceptu extrémizmu a poskytne im nástroje na ich identifikáciu a prácu s tými najviac ohrozenými skupinami mladých ľudí. Rastúci sklon mladých ľudí k radikálnym skupinám, ako aj prítomnosť intolerancie v digitálnom priestore sa stáva stále viac a viac znepokojujúcou, najmä v kontexte súčasného politického diskurzu ohľadom tém migrácie, sociálnych práv a rodovej rovnosti. Vzdelávacia aktivita sa bude zaoberať radikalizáciou mladých ľudí a ich prejavom v sociálnom kontexte (neformálna skupina mladých ľudí, susedstvo, trieda) a v on-line svete a budeme hľadať prieniky kde sa tieto „dva svety“ stretávajú. Radikalizácia vedúca k násiliu mladých ľudí má vplyv na kvalitu života, ako aj na blahobyt a stabilitu komunít v demokratickej spoločnosti. Hrozba tohto typu radikalizácie musí byť uznaná a musí sa jej zabrániť včasnými intervenciami, ktoré môžu pomôcť zvýšiť odolnosť mladých ľudí voči extrémizmu a používanie násilia alebo nenávistných prejavov v online svete.

Vzdelávacie školenie pre „terénnych pracovníkov s mládežou“, ktorí pracujú priamo s mladými ľuďmi, ktorí majú tendenciu podliehať demagógii a radikálnej propagande. Tento kurz poskytne účastníkom hlbšie pochopenie konceptu extrémizmu a poskytne im nástroje na identifikáciu a prácu s tými najviac ohrozenými skupinami mladých ľudí. Zameria sa na to, ako vytvoriť interkultúrny dialóg v práci s mládežou a využiť na zapojenie tých, ktorí by sa inak mohli obrátiť na extrémizmus.

Ciele aktivity:

  • zlepšiť vedomosti o procesoch spojených s radikalizáciou,
  • vybaviť účastníkov schopnosťou identifikovať tých, ktorí sú najviac ohrození a nastaviť opatrenia, metódy využiteľné v praxi,
  • zvýšiť informovanosť účastníkov o príležitostiach v rámci programu Erasmus + na podporu ich práce s mladými ľuďmi v tomto kontexte,
  • poskytnúť príležitosti na výmenu iniciatív dobrej praxe s cieľom predchádzať extrémistickým prejavom medzi mládežou.

Pracovný jazyk:

anglický jazyk

Cieľová skupina:

pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri, tvorcovia mládežníckej politiky, školitelia, výchovní poradcovia, vedúci mládežníckych organizácií a CVČ, školskí psychológovia, online poradne venujúce sa deťom a mládeži.

Počet účastníkov:

6 účastníci zo Slovenska.

Náklady spojené s účasťou na školení:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+.
90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10%  si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu.

Kontaktná osoba:

Mgr. Tomáš Tóth
tel.: +421 2 592 96 310
mobil: +421 908 678 820
e-mail: tomas.toth@iuventa.sk 

Súvisiaci link: PRIHLÁŠKA 

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
From online hate speech to the extremism: perspectives & solutions 26. 6. 2019.

V prípade otázok nás kontaktujte na tomas.toth@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030