IUVENTA / Aktuálne školenia / Get Transnational!

Get Transnational!

Uzávierka prihlášok:

7. mája 2017

Typ aktivty:

Školenie

Krátka charakteristika:

Školenie Get Transnational! je zamerané na ďalšiu podporu európskych projektov a tiež podporu podnikateľského ducha a kreativity mladých ľudí. Táto podpora by mala byť realizovaná prostredníctvom nadnárodných iniciatív mládeže. Metodika školenia je založená na princípoch neformálneho vzdelávania.

Ciele aktivity

Hlavným cieľom školenia je dať dokopy európskych partnerov, ktorí majú záujem rozvíjať mládežnícku iniciatívu. Vytvoriť prostredie pre potenciálnych partnerov, ktorí by chceli vytvoriť nadnárodnú iniciatívu mládeže prostredníctvom programu Erasmus+: Mládež v akcii. Preskúmať pridanú hodnotu európskeho rozmeru mládežníckej iniciatívy. Zjednodušiť komunikáciu účastníkov prostredníctvom tímovej práce a medzinárodných aktivít. Vypracovať konkrétne návrhy pre budúce projekty.

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou 

Počet účastníkov:

2 účastníci zo SR

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Súvisiace linky:

Prihláška

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

#
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030