IUVENTA / Aktuálne školenia / iNFLuence+ To make an influence supporting life skills with non-formal learning training course

iNFLuence+ To make an influence supporting life skills with non-formal learning training course

Uzávierka prihlášok:

30. marca 2017

Typ aktivty:

Školenie

Krátka charakteristika:

Základnou myšlienkou školenia iNFLuence+ je práca na sebe samom, ktorá neskôr dokáže pozitívne ovplyvňovať mladých ľudí, s ktorými pracovníci prídu do kontaktu. Na tomto školení budú mať účastníci príležitosť zlepšovať svoje schopnosti, vďaka porovnávaniu skúseností ostatných účastníkov a intenzívnej diskusii o problematike. Pracovníci s mládežou sa naučia ako priniesť dynamickú zmenu do života mladých ľudí.

Ciele aktivity

Hlavným cieľom školenia je prispieť k zamysleniu sa účastníkov nad samým sebou a objaveniu ich plného potenciálu. Rozvíjať kompetencie pracovníkov s mládežou pomocou nových nástrojov a metód. Preskúmať rôzne spôsoby ako pozitívne vplývať na mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Zdieľať skúseností účastníkov školenia. Dôraz sa bude klásť na témy týkajúce sa rozvoja životných zručností.

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri

Počet účastníkov:

2 účastníci zo SR

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Súvisiace linky:

Prihláška

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

#
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030