IUVENTA / Aktuálne školenia / International seminar on cross-sectorial cooperation in the field of inclusion “Key to inclusion”

International seminar on cross-sectorial cooperation in the field of inclusion “Key to inclusion”

Uzávierka prihlášok:

1. marec 2017

Typ aktivity:

Seminár

Krátka charakteristika:

Seminár je zameraný na začlenenie mladých ľudí do spoločnosti. Zástupcovia rôznych sektorov sa zídu a podelia sa o svoje postupy, vymenia si skúsenosti a môžu sa učiť jeden od druhého. Hlavnou myšlienkou seminára je podpora medzinárodnej a medzirezortnej spolupráce s cieľom lepšieho začlenenia mladých ľudí do spoločnosti. Seminár kladie dôraz na potrebu medzinárodných prístupov a budovanie otvorenejšej a súdržnejšej spoločnosti.

Ciele aktivity:

Hlavným cieľom seminára je prezentovať medzisektorové úspešné príklady z praxe na medzinárodnej, ale aj lokálnej úrovni, ktoré prispeli k inklúzii mladých ľudí. Preskúmať faktory, ktoré úspešne vplývajú na inklúziu s osobitým dôrazom na spoluprácu medzi sektormi. Vytvoriť priestor na výmenu informácií o problematike sociálnej inklúzie mladých. Poukázať na program Erasmus+: mládež v akcii ako na dôležitý nástroj inklúzie a povzbudiť účastníkov, aby využili jeho možnosti na medzinárodnej úrovni

Pracovný jazyk:

AJ

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou

Počet účastníkov:

2 účastníci zo SR

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Natália Nemcová

tel.: (+421-2) 59 29 62 79

m.t.: (+421-917) 71 88 07

e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Súvisiace linky:

Prihláška

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

#
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030