IUVENTA / Aktuálne školenia / Kick-Start Your Career

Kick-Start Your Career

Miesto konania: Bratislava, Hotel Tatra****

Termín: 9. 12. 2018 8:00 - 15. 12. 2018 16:00

Uzávierka prihlášok:

28. Október 2018

Typ aktivity:

Školenie

Krátka charakteristika:

Hlavným cieľom je podporiť pracovníkov s mládežou pri pomáhaní mladým ľuďom, aby lepšie vedeli zhodnotiť a využiť ich kompetencie na trhu práce. 

Ciele aktivity:

Vzdelávacie školenie (prebiehajúce počas 5 dní) je zamerané na rozvoj potenciálu mladých ľudí na seba prezentáciu ich vedomostí a skúseností na trhu práce. Náš tím chce pripraviť pracovníkov s mládežou, ktorí by vedeli rozpoznať vedomosti a nadanie mladých ľudí, a následne ich vedeli pripraviť na prezentáciu pred potenciálnym zamestnávateľom. Hlavným cieľom je podporiť pracovníkov s mládežou pri pomáhaní mladým ľuďom, aby lepšie vedeli zhodnotiť a využiť ich kompetencie na trhu práce. 

Ciele školenia: 

  1.  Umožniť pracovníkom s mládežou, aby boli schopní pomôcť mladým ľuďom uvedomiť si svoje kompetencie, vedieť ich preukázať a zdokonaľovať sa;
  2. Inšpirovať pracovníkov s mládežou a zvyšovať ich kapacitu v rámci vytvárania aktivít, zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti;
  3. Pripraviť pracovníkov s mládežou na pomoc mladým ľuďom vyjadriť, adaptovať a preniesť opisy ich kompetencií do iných pracovných kontextov;
  4. Poskytnúť/vyvinúť konkrétne nástroje pre pracovníkov s mládežou, ktoré použijú pri práci s ich cieľovou skupinou na zvýšenie uvedomenia si svojich kompetencií, relevantných pre zamestnanie;
  5. Zvýšenie kompetencií a hodnotenie vplyvu práce s mládežou v súvislosti so zamestnateľnosťou.

 Koncept bol prvýkrát vyvinutý a testovaný v roku 2015/2016 s veľmi pozitívnou spätnou väzbou od účastníkov, ale aj partnerských organizácií. Keďže časť školenia je veľmi praktická, pracovníci s mládežou vyvíjajú nové, zaujímavé nástroje a aktivity, ako pracovať s touto témou.   

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou alebo mládežnícki lídri, ktorí:

  1.  Priamo pracujú s mladými ľuďmi na každodennej báze, na profesionálnej alebo dobrovoľníckej úrovni;
  2. Sa zaujímajú o tému uplatniteľnosti mladých ľudí (NEET a MĽsNP) na trhu práce, ktoré mladí ľudia potrebujú pre ich budúci profesionálny život;
  3. Aktívne pracujú na lokálnej alebo medzinárodnej úrovni;
  4. Chcú sa zúčastniť vzdelávacieho školenia a hovoria po anglicky.

Počet účastníkov:

8 účastníkov zo SR

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania školenia.

Účastnícky poplatok je stanovený na 10 €. 

Kontaktná osoba:

Mgr. Tomáš Tóth
tel.: (+421-2) 592 96 310 
m.t.: (+421-908) 678 820 

e-mail: tomas.toth@iuventa.sk

Súvisiace linky: PRIHLÁŠKA

 Iné dokumenty/odkazy: Viac informácií o metodológii a predchádzajúcich školeniach nájdete tu: www.thejobaffair.eu

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Kick-Start Your Career 9. 12. 2018.

V prípade otázok nás kontaktujte na tomas.toth@iuventa.sk

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030