IUVENTA / Aktuálne školenia / Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

Miesto konania: Banskobystrický kraj

Termín: 14. 5. - 16. 5. 2018

Uzávierka prihlášok: 

1. máj 2018 do 24:00 hod. 

Typ aktivity

Vzdelávanie

Ciele vzdelávania

Vzdelávanie sa zameriava na participatívnu tvorbu verejnej politiky v oblasti detí a mladých ľudí na miestnej úrovni, ktorá vychádza z reálnych potrieb detí a mladých ľudí, na ktoré sa reaguje efektívnymi a zmysluplnými riešeniami.

Cieľová skupina:

Vzdelávanie je určené pre dospelých ľudí so záujmom o implementáciu 
- pracovníci s mládežou 
- mládežnícki vedúci 
- mládežnícki dobrovoľníci 
- pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže 
- pracovníci samosprávy na úrovni obce a mesta
- poslanci miestnych a mestských zastupiteľstiev

Profil absolventa vzdelávania:

- získa základné vedomosti a zručnosti v oblasti použitia modelu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. 
- získa informácie a odporúčania ako postupovať a spolupracovať s ďalšími subjektmi pri implementácii modelu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom 
- bude vedieť, v akých situáciách, v akom rozsahu a akým spôsobom vhodne vybrať a použiť metódy za účelom implementácie modelu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom 
- zvládne naplánovať a bezpečne zrealizovať podujatia zamerané na cieľové skupiny vo svojej komunite s osobitým zreteľom na implementáciu modelu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom 
- získa inšpiráciu pre konkrétne opatrenia na miestnej úrovni vychádzajúce z príkladov dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia

Pracovný jazyk  

Slovenský jazyk

Kontaktná osoba

Ing. Darina Diošiová, e-mail: darina.diosiova@iuventa.sk, mobil.: +421 907 99 29 75

Odkazy

Prihlášky

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom 14. 5. 2018.

V prípade otázok nás kontaktujte na darina.diosiova@iuventa.sk;

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030