IUVENTA / Aktuálne školenia / Konferencia - sympózium - fórum

Konferencia - sympózium - fórum

Miesto konania: Osten, Belgicko

Termín: 16. 11. - 19. 11. 2020

Uzávierka prihlášok: 6. september 2020

Krátka charakteristika: Rok 2020 je posledným rokom súčasných programov Erasmus+ a Európsky Zbor Solidarity. S novou generáciou programov, ktorá už je takpovediac „za rohom“, máme príležitosť zhodnotiť čo sme dosiahli a hľadať spôsoby ako ďalej stavať na získaných poznatkoch. Fórum má za cieľ spojiť dôležité záujmové osoby, odborníkov v danej oblasti a dobrovoľníkov v rámci Európy, aby sa spoločne obhliadli za seba, vymenili si skúsenosti, nápady, vzdelávali sa navzájom, a aby boli pripravení na nové programy. 

Ciele aktivity: 

  • osláviť úspechy súčasných mládežníckych EÚ programov v oblasti inklúzie a diverzity;
  • inšpirovať sa a vzdelávať sa navzájom pomocou budovania partnerstiev;
  • pripraviť sa na ďalšiu generáciu mládežníckych programov EÚ a novú stratégiu Erasmus+ a Európsky Zbor Solidarity v oblasti inklúzie a diverzity. 

Pracovný jazyka: anglický jazyk

Cieľová skupina: pracovníci s mládežou, školitelia, mládežnícki lídri, školitelia dobrovoľníkov, mládežnícki kouči, výskumníci v oblasti mládeže, manažéri mládežníckych projektov, tvorcovia mládežníckych politík 

Počet účastníkov: 2 účastníci zo SR 

Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia. 

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk   

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Konferencia - sympózium - fórum 16. 11. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na natalia.nemcova@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030