IUVENTA / Aktuálne školenia / Linguistic Workout! English communication competences for transnational youth projects

Linguistic Workout! English communication competences for transnational youth projects

Miesto konania: Mollina, Malaga, Španielsko

Termín: 18. 10. - 24. 10. 2020

Uzávierka prihlášok: 9. august 2020

Typ aktivity: školenie

Krátka charakteristika: Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom praktické nástroje na zlepšenie ich komunikačných kompetencií v anglickom jazyku, ktoré sú dôležité pre projekty v rámci programov Erasmus+, Európsky zbor solidarity a programy celoživotného vzdelávania.

Školenie je navrhnuté pre ľudí, ktorí chcú získať sebavedomie a nové nástroje na komunikáciu v anglickom jazyku založené na ich znalostiach. Kvôli tomu je navrhnuté pre účastníkov so strednou úrovňou angličtiny (A2-B1). Školenie nie je vhodné pre začiatočníkov, či pokročilých.

Ciele aktivity:

  • poskytnúť účastníkom praktické nástroje na aktiváciu a zlepšenie ich zručností v anglickom jazyku;
  • rozvíjať stratégie pre zvládnutie komunikácie v rámci medzinárodných vzdelávacích projektoch mobilít;
  • pomôcť účastníkom zlepšiť ich komunikačné zručnosti s cieľom rozvoja medzinárodných projektov v oblasti vzdelávacej mobility;
  • precvičovať praktické situácie, v ktorých je potrebná komunikácia v anglickom jazyku (prezentácia ich práce a úloh, prezentácia ich organizácie, navrhovanie projektov a prezentácia, atď.);
  • poskytnúť informácie a slovnú zásobu o mobilitách a programe Erasmus+, ako aj o projektovom manažmente;
  • rozvíjať stratégie komunikácie v anglickom jazyku pre zvládnutie kultúrnych rozdielov s cieľom facilitácie porozumenia v rámci medzikultúrnych a medzinárodných partnerstiev;
  • facilitovať budovanie dlhodobých partnerstiev medzi účastníckymi organizáciami s cieľom budúcej spolupráce.

Pracovný jazyk: anglický jazyk

Cieľová skupina: pracovníci s mládežou, tvorcovia mládežníckych politík, školitelia, mládežnícki lídri, dobrovoľnícki mentori, mládežnícki kouči, projektoví manažéri, aplikanti programu Erasmus+

Počet účastníkov: 2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Prihláška: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/linguistic-workout-english-communication-competences-for-transnational-youth-projects.8765/

  

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Linguistic Workout! English communication competences for transnational youth projects 18. 10. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na natalia.nemcova@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030