IUVENTA / Aktuálne školenia / My Favourite Mistake

My Favourite Mistake

Uzávierka prihlášok:

4. apríla 2017

Typ aktivty:

Školenie

Krátka charakteristika:

Školenie My Favourite Mistake je zamerané na pozitívny prístup k vzdelávaniu. Školenie chce účastníkom ukázať ako môžu pristupovať k chybám a omylom, ktoré robia a tiež chce mladých ľudí podporiť v tom, aby chyby brali pozitívne a poučili sa z nich. Školenie využije rôzne metódy a techniky, vďaka ktorým budú účastníci zámerne robiť chyby. Tieto situácie budú následne skúmať a diskutovať o nich.

Ciele aktivity

Hlavným cieľom školenia je uvažovať o chybách a omyloch všeobecne, uvažovať o chybách v procese vzdelávania a zamyslieť sa ako vníma chyby naša kultúra. Preskúmať nové techniky a metódy ako sa poučiť z chýb v pozitívnym a konštruktívnym spôsobom. Preskúmať spôsoby ako podporiť mladých ľudí v pozitívnom vnímaní chýb vo formálnom aj neformálnom prostredí. Preskúmať aké je prepojenie programu Erasmus+ s danou témou.

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri, školitelia a ďalší odborníci, ktorí pracujú s mladými ľuďmi a majú záujem preskúmať nové a inovatívne prístupy k vzdelávaniu.

Počet účastníkov:

2 účastníci zo SR

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Súvisiace linky:

Prihláška

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

#
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030