IUVENTA / Aktuálne školenia / OUTDOOR aktivity a ich využitie v práci s mládežou

OUTDOOR aktivity a ich využitie v práci s mládežou

Miesto konania: Penzión pod Oblazom, A. F. Kollára, 013 06 Terchová, www.podoblazom.sk

Termín: 27. 11. - 29. 11. 2019

Názov:

OUTDOOR aktivity a ich využitie v práci s mládežou

Miesto konania:

Penzión pod Oblazom, A. F. Kollára, 013 06 Terchová, www.podoblazom.sk

Termín:

1. fáza: 27.11. - 29.11.2019
medzifáza: december - január, realizácia projektu - dištančne
2. fáza: jednodňové hodnotiace stretnutie (po dohode s lektormi)

Uzávierka prihlášok:

11.11.2019

Typ aktivity:

akreditované neformálne vzdelávanie

Opis vzdelávania:

2- fázové vzdelávanie s medzifázou určenou pre tréningovú prax - realizáciu projektu

Na prvom stretnutí sa budeme venovať týmto témam:

Úvod do vzdelávania a témy outdoorové aktivity v práci s mládežou 

Špecifiká cieľových skupín a identifikácia ich potrieb 

Vedenie a zabezpečenie outdoor aktivít 

Reflexia a uzavretie outdoor aktivít

Praktický nácvik vybraných outdoorových metód

Tvorba projektu a príprava tréningovej aktivity

Následne účastníci samostatne alebo v malých skupinkách realizujú svoj navrhnutý projekt, ktorý vyhodnotia na záverečnom stretnutí.

Čo absolvent získa:

základné vedomosti a zručnosti v oblasti použitia outdoorových zážitkových metód v práci s mládežou; informácie a zručnosti o fyzickej a psychologickej bezpečnosti outdoor aktivít, ich kombinovaní s inými typmi aktivít; bude vedieť, v akých situáciách, v akom rozsahu a akým spôsobom vhodne vybrať a použiť outdoor metódy za účelom zatraktívnenia a zefektívnenia aktivít zameraných na mládež; zvládne naplánovať a bezpečne zrealizovať podujatie zamerané na cieľovú skupinu mládeže vo svojej komunite s osobitým zreteľom na použitie outdoor metód.

Po absolvovaní vzdelávania bude úspešným absolventom vydané Osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou podľa zákona 282/2008 Z.z. v znení zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

 

Vzdelávanie je bezplatné, účastník si hradí iba cestovné náklady. Organizátor vzdelávania zabezpečuje účastníkom stravu (1. deň: večeru, 2. deň: raňajky, obed, večeru, 3. deň: raňajky, obed) a ubytovanie na 2 noci. Organizátor vyžaduje, aby sa účastník zúčastnil celého vzdelávania (bez oneskorenia príchodu na začiatok vzdelávania a bez predčasného odchodu zo vzdelávania). Výnimočné okolnosti, prosím, vopred prekonzultujte s organizátorom alebo lektormi.

 

Pracovný jazyk:

slovenský

Cieľová skupina: 

pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci (nad 18 rokov), animátori, dobrovoľníci, zástupcovia samospráv zodpovední za mládež

Kontaktná osoba:

Ing. Petra Sňahničanová, petra.snahnicanova@iuventa.sk, +421 917 402 506 

Odkazy:

PRIHLÁŠKA

 

 

 

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
OUTDOOR aktivity a ich využitie v práci s mládežou 27. 11. 2019.

V prípade otázok nás kontaktujte na petra.snahnicanova@iuventa.sk;

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030