IUVENTA / Aktuálne školenia / Passion for learning - Training Course on how to support young people better in their learning process

Passion for learning - Training Course on how to support young people better in their learning process

Uzávierka prihlášok:

16. apríla 2017

Typ aktivty:

Školenie

Krátka charakteristika:

Školenie Passion for learning je zamerané na preskúmanie a zvýšenie motivácie každodennej práce s mládežou. Účastníci budú mať možnosť získať spätnú väzbu k ich práci prostredníctvom zadaných úloh, ktoré budú riešiť počas školenia. Na konkrétnych praktických príkladoch sa budú skúmať jednotlivé koncepcie práce s mládežou.

Ciele aktivity

Hlavným cieľom školenia je preskúmať motiváciu účastníkov učiť sa novým veciam. Rozšíriť chápanie vzdelávania a úlohy pracovníkov s mládežou v tomto procese. Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri tvorbe štruktúr dlhodobého procesu učenia. Poukázať na príklady kvalitnej práce s mládežou na dennej báze. Preskúmať proces získavania Youthpassu.

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou

Počet účastníkov:

2 účastníci zo SR

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Súvisiace linky:

Prihláška

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

#
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030