IUVENTA / Aktuálne školenia

Aktuálne školenia

Filtrujte školenia podľa programu alebo časového obdobia:

Označte program alebo zrušte označenie programu kliknutím na jeho ikonku.


január

"Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level"


25. 1. - 27. 1. 2018, Country salón Belá, Slovensko
Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich blahobytu a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi a okolnosťami: podporou praktík a štruktúrou práce s mládežou alebo samotným vykonávaním práce s mládežou. Národné agentúry programu mládeže Erasmus + a ich partneri začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami. Tento projekt spolupráce sa nazýva "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level" a prebieha od júla 2016 do mája 2019. Absolventi získajú: základné vedomosti ometódach strategického plánovania na úrovni samosprávy, základné kompetencie v komunikácii smládežou, základy zoblasti participácie mladých na rozhodnutiach v samospráve, základné informácie olegislatíve, strategických dokumentoch o mládeži ao finančných nástrojoch pre prácu smládežou na miestnej, regionálnej, národnej aeurópskej úrovni, informácie odobrých príkladoch zpraxe miestnych samospráv voblasti práce s mládežou spätnú väzbu na svoje doterajšie aktivity vpráci smládežou . Témy prvej adruhej fázy školenia: 1. legislatíva omládeži, 2. mládežnícke politiky, 3. strategické plánovanie, 4. participácia mladých ľudí na rozhodnutiach v samospráve, 5. komunikácia smládežou, 6. zisťovanie potrieb mladých ľudí, 7. práca so znevýhodnenými skupinami mládeže, 8. finančné nástroje na podporu práce smládežou, možnosti získania externých zdrojov 9. orientácia vprojektovom manažmente vpráci smládežou BONUSY, ktoré môžu účastníci získať: ako zapojiť znevýhodnené skupiny mládeže ako zaktivizovať mladých príklady dobrej praxe informácie osociálnom podnikaní nové trendy vpráci smládežou zážitok zteambuildingu Postup: Miestna samospráva prihlási na bezplatné vzdelávanie svoj tím 3 až 5 osôb, ktorý bude medzisektorový. Kritériá na zloženie tímu: 1. povinné – minimálne jeden zástupca zkaždej ztýchto pozícií, teda spolu minimálne dvaja (a+b): a. osoba srozhodovacou právomocou voblasti práce smládežou (volený predstaviteľ alebo zamestnanec miestnej samosprávy) alebo pracovník smládežou, ktorý pôsobí vmiestnej samospráve b. mladý človek do 30 rokov, ktorý aktivizuje ďalších mladých ľudí vobci/meste, ideálne zrady mládeže, mládežníckeho parlamentu, žiackej rady atď., ale aj inej neformálnej skupiny 2. dobrovoľné: a. pracovníci smládežou zinštitúcií vobci/meste – centrá voľného času, školy, komunitné centrá, občianske združenia, neziskové organizácie atď., b. zástupca firemného sektora – napr. predstaviteľ živnostenského spoločenstva, rady riaditeľov, personálny manažér firmy, živnostník, so záujmom opodporu mládeže (pracovné skúsenosti, stáže, sponzoring práce smládežou atď.) Vprípade tímu 3 osôb je potrebné uviesť ďalšieho náhradníka, ak sa jeden nebude môcť zúčastniť prvej alebo druhej fázy školenia. Minimálny počet prítomných osôb na školenie za lokálny tím je 3, maximálny 5. Vprípade záujmu prevyšujúceho kapacity školenia si organizátor vyhradzuje právo výberu zprihlásených lokálnych tímov.

apríl

Projekt je zmena II


13. 4. - 15. 4. 2018, Košický kraj

Projekt je zmena II


13. 4. - 15. 4. 2018, Nitriansky kraj

Projekt je zmena II


13. 4. - 15. 4. 2018, Prešovský kraj

Projekt je zmena II


19. 4. - 21. 4. 2018, Žilinský kraj

máj

Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou


11. 5. - 13. 5. 2018, Žilinský kraj
2- fázové vzdelávanie s medzifázou určenou pre tréningovú prax - realizáciu projektu. Na prvom stretnutí sa budeme venovať týmto témam: Úvod do vzdelávania a témy outdoorové aktivity v práci s mládežou. Špecifiká cieľových skupín a identifikácia ich potrieb. Vedenie a zabezpečenie outdoor aktivít. Reflexia a uzavretie outdoor aktivít. Praktický nácvik vybraných outdoorových metód. Tvorba projektu a príprava tréningovej aktivity. Následne účastníci samostatne alebo v malých skupinkách realizujú svoj navrhnutý projekt , ktorý vyhodnotia na záverečnom stretnutí.

Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom


14. 5. - 16. 5. 2018, Banskobystrický kraj

Rozvoj soft skills u mladých


18. 5. - 20. 5. 2018, Trenčiansky kraj
Obsahom vzdelávania budú tieto témy: Efektívna komunikácia; Zvládanie záťažových situácií; Mediačné zručnosti; Aktívne počúvanie; Argumentácia; Realizácia novej metodiky; Záverečné hodnotenie.

KOMPASITO


25. 5. - 27. 5. 2018, Banskobystrický kraj

Projekt je zmena II


25. 5. - 27. 5. 2018, Trenčiansky kraj

jún

Vzdelávanie lídrov medzinárodných mládežníckych aktivít


1. 6. - 3. 6. 2018, Žilinský kraj
Nadstavbové akreditované neformálne vzdelávanie realizované v rámci udržateľnosti národného projektu KomPrax.

Projektový manažment v práci s mládežou - modul I.


1. 6. - 3. 6. 2018, Bratislavský kraj

Projekt je zmena I


15. 6. - 17. 6. 2018, Košický kraj

Projekt je zmena II


15. 6. - 17. 6. 2018, Prešovský kraj

Projekt je zmena II


22. 6. - 24. 6. 2018, Banskobystrický kraj

júl

Projektový manažment v práci s mládežou - modul II.


6. 7. - 8. 7. 2018, Bratislavský kraj

september

International Youth Reporter Training


1. 9. - 5. 9. 2018, Viedeň, Rakúsko

Developing Digital Youth Work Study Visit in Finland


17. 9. - 21. 9. 2018, Helsinki, Fínsko

Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou pre 18+


21. 9. - 23. 9. 2018, Trenčiansky kraj

Sports as a tool for education and inclusion


24. 9. - 29. 9. 2018, Navarra, Španielsko

Y.E.A.H.! Youth Engagement into Activism, How to?


4. 10. 2018 8:00 - 10. 10. 2018 16:00, Bulharsko

ToF – TRAINING OF FACILITATORS IN ERASMUS+ YOUTH III edition


16. 10. 2018 8:00 - 24. 10. 2018 16:00, Porto, Portugalsko

Step into Strategic Partnerships


22. 10. - 28. 10. 2018, Bonn, Nemecko

TYE - Tools for Youth Exchanges


27. 10. - 2. 11. 2018, Laugarvatn, Island
Školenie TYE stavia svoj program na skúsenostiach účastníkov a ponúka množstvo workshopov, prednášok a iných aktivít, ktoré sú zamerané na zlepšenie metód mládežníckych výmen. Školenie je určené pre dobrovoľných aj profesionálnych pracovníkov s mládežou, ktorí majú skúsenosti s programom Erasmus+: Mládež v akcii. Výsledkom školenia bude preskúmať, zdieľať a následne prispôsobovať nástroje, používané pri mládežníckych výmenách.

Democracy Reloaded Trio Training LTTC


5. 11. 2018 8:00 - 11. 11. 2018 16:00, Catania, Taliansko

BiTriMulti (BTM) – Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges


6. 11. - 10. 11. 2018, Turecko
Školenie BiTriMulti chce ponúknuť medzinárodnú vzdelávaciu skúsenosť pre odborníkov, pôsobiacich v oblasti práce s mládežou. Získané skúsenosti a zručnosti im majú pomôcť pri vytváraní kvalitných projektov v rámci mládežníckej výmeny. Kurz je vhodný pre dobrovoľných pracovníkov, ale aj pracujúcich na plný úväzok v oblasti medzinárodnej výmeny mládeže v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii.

SOHO - European Training Course for support people in E+: Youth in Action Volunteering Activities


21. 11. - 25. 11. 2018, Luxemburg, Luxembursko
Školenie SOHO si kladie za úmysel zvýšiť kvalitu projektov EDS prostredníctvom rozvoja základných kompetencií pracovníkov s mládežou. Školenie chce tiež poskytnúť aktuálne informácie pre účastníkov o príležitostiach programu Erasmus+: Mládež v akcii. Kurz je určený pre tých, ktorí sú priamo zapojení do systému projektov EDS, napríklad mentori, či už hostiteľských, vysielajúcich alebo koordinujúcich organizácií.

The Power of Non Formal Education


26. 11. - 1. 12. 2018, Durbuy, Belgicko
Školenie The Power of Non Formal Education je zamerané na zlepšenie vplyvu neformálneho vzdelávania a zlepšenie princípov a metód pri vytváraní príležitostí pre posilnenie postavenia mladých ľudí v spoločnosti. Školenie chce experimentovať s novými metódami neformálneho vzdelávania, pre pochopenie jeho dôležitosti a užitočnosti.

Bridges for Trainers 2018


28. 11. - 30. 11. 2018, Praha, Česká republika

december

APPETISER - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work


10. 12. - 14. 12. 2018, Lotyšsko
Školenie Appetiser chce účastníkom ponúknuť silnú prvú skúsenosť z medzinárodných projektov pre mládež a motivovať pre využívanie programu Erasmus+: Mládež v akcii. Školenie nechce zdĺhavo vysvetľovať nové znalosti a skúsenosti, ale chce dať priestor samotným účastníkom , aby skúmali výhody medzinárodných projektov sami.

marec

COMETS – Cooperating successfully in teams


13. 3. - 19. 3. 2019, Grécko
Školenia pre školiteľov COMETS je zamerané na porozumenie a uľahčenie individuálnych a skupinových vzdelávacích procesov prostredníctvom modelu ETS (European Training Strategy). Tento model hovorí o kvalifikácii, ktorú by mali spĺňať školitelia pracujúci na medzinárodnej úrovni. Školenia vznikli s úmyslom podpory kvalifikácie školiteľov a preto je každý kurz zameraný na jednu z konkrétnych kompetencií, ktoré má ovládať kvalifikovaný školiteľ podľa modelu ETS. Patrí medzi ne aj vzdelávací proces a jeho špecifiká.
Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Projekt je zmena 16. 2. 2018.

V prípade otázok nás kontaktujte na ivana.bobonova@iuventa.sk;

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030