IUVENTA / Aktuálne školenia / Projekt je zmena I.-II.

Projekt je zmena I.-II.

Miesto konania: Banskobystrický kraj (hotel bude upresnený po skončení verejného obstarávania)

Termín: 31. 5. - 2. 6. 2019

Miesto konania: Hotel Zerrenpach, Osrblie, okres Brezno  

Termín:

1. víkend – 31.5.-2.6.2019, 2. víkend – 13.-15.9.2019

Typ aktivity:

Neformálne vzdelávanie

Krátka charakteristika:

Akreditovaný vzdelávací program podporuje aktívne občianstvo u mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v rôznych oblastiach života. Prípravou, realizáciou a vyhodnotením malého projektu a jeho hlavnej aktivity si účastníci overia svoje schopnosti byť aktívnymi vo svojom prostredí, zapoja do aktivity rovesníkov a členov komunity v prospech vlastného osobnostného rozvoja a rozvoja svojho lokálneho spoločenstva.

Vzdelávanie Projekt je zmena:

Dvojfázový akreditovaný vzdelávací program s realizáciou malého projektu vznikol na základe aktuálnej spoločenskej situácie, ktorá si vyžaduje rozvoj komunikačných zručností, asertivity, empatie, zvládanie konfliktných situácií u mladých ľudí. Rôzne pracovné pozície v spoločnosti kladú rôzne požiadavky na schopnosti ľudí, a tým aj na príslušnú kombináciu mäkkých zručností. Niektoré životné situácie si vyžadujú vysokú úroveň schopností viesť ľudí, delegovať pracovné úlohy či zvládať situácie pod tlakom. Prichádzame každý deň do kontaktu s ľuďmi a to si vyžaduje všeobecné sociálne schopnosti ako schopnosť komunikovať a prezentovať na profesionálnej úrovni, efektívne pracovať so svojimi emóciami, disponovať adekvátnymi interpersonálnymi zručnosťami, vedieť riešiť konflikty, schopnosť riadiť si svoj pracovný čas a zvládať prácu bez stresu.  Rozvíjanie týchto zručností považujeme za dôležité hlavne pri formovaní osobného potenciálu mladých ľudí a tiež ich celkového osobnostného rozvoja. 

Opis vzdelávania:

Záleží Vám na Vašom okolí a znepokojuje Vás, že veci nefungujú? Iní sa o ne nepostarajú a Vy neviete, ako? Radi Vám s tým pomôžeme! Prihláste sa na akreditované neformálne dvojfázové vzdelávanie s praktickou realizáciou malého projektu. Počas vzdelávania sa pod vedením skúsených odborníčok dozviete, ako:

• identifikovať a pomenovať problémy v miestnej komunite;

• určiť riešenie pomenovaného problému;

• pomenovať jednotlivé fázy projektového cyklu a pochopiť ich nadväznosť;

• vytvoriť vlastný projektový zámer, prezentovať ho a získať spätnú väzbu;

• zreflektovať schopnosti, zručnosti a vedomosti v komunikácii a tímovej práci a podporiť záujem o ich ďalší rozvoj.

S pomocou školiteliek na prvom stretnutí vypracujete krátky projektový zámer, ktorý má prispieť k zlepšeniu podmienok vo Vašom okolí. Projekt zrealizujete a na druhom víkendovom vzdelávaní vyhodnotíte.

Realizáciu schválených projektov podporuje finančne Banskobystrický samosprávny kraj.

1 osoba = 150 eur, môžu sa spojiť max. 4 osoby = 600,- eur.

Cieľová skupina:

Do akreditovaného programu Projekt je zmena! sa môžu zapojiť záujemcovia s trvalým pobytom v Banskobystrickom samosprávnom kraji v týchto kombináciách: 

1. Dospelý jednotlivec = 1 dospelý 18+  (napr. študent, pracovník s mládežou, dobrovoľník v oblasti práce s mládežou, pracovník samosprávy pre mládež,...) – pričom následne pri realizácii malého projektu spolupracuje aspoň s 2 mladými ľuďmi vo veku od 15 do 17 rokov,  

2. Dvojica = 1 dospelý 18+ a 1 mladý človek vo veku od 15 do 17 rokov

3. Trojica = 1 dospelý 18+ a dvaja mladí ľudia vo veku od 15 do 17 rokov

4. Štvorica = 2 dospelí 18+ a dvaja mladí ľudia vo veku od 15 do 17 rokov (akceptujeme aj kombináciu 1+3) 

Pracovný jazyk:

slovenský

Kontaktná osoba: 

Ing. Darina Diošiová, mobil: +421 907 992 975, darina.diosiova@iuventa.sk 

Odkazy: 

PRIHLÁŠKA: Detailné informácie a prihláškový formulár si vyžiadajte na: darina.diosiova@iuventa.sk  

 

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Projekt je zmena I.-II. 31. 5. 2019.

V prípade otázok nás kontaktujte na darina.diosiova@iuventa.sk;

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030