IUVENTA / Aktuálne školenia / Projektový manažment v práci s mládežou - I. modul

Projektový manažment v práci s mládežou - I. modul

Miesto konania: Žilinský kraj (presné miesto vzdelávania bude zverejnené po skončení verejného obstarávania)

Termín: 15. 3. 2019 17:00 - 17. 3. 2019 14:00

Miesto konania:

Hotel KLAR, 1. mája 1741/117, 031 01 Liptovský Mikuláš, www.klar.sk 

Uzávierka prihlášok:

3.3.2019

Typ aktivity:

vzdelávanie

Krátka charakteristika:

Akreditovaný vzdelávací program pripravuje absolventov na samostatné riadenie projektov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Okrem technických (projektová logika, riadenie rizík, vzťahy so záujmovými skupinami, manažment zmien, meranie výkonnosti projektu, IT kolaboratívne nástroje) a sociálnych aspektov manažmentu (vedenie a motivácia tímov, komunikácia, vyjednávanie a leadership) sa zameriava na individuálne potreby účastníkov a na reflexiu ich skúseností. Praktické časti zohľadňujú aktuálne podmienky v Slovenskej republike, najmä požiadavky na projekt kladené v Programoch pre mládež 2014-2020 a kľúčových akciách Erasmus+, ako aj vybrané otázky právnych záležitostí, účtovníctva a finančného riadenia.

Opis vzdelávania:

Profil absolventa:

        Má základné vedomosti o procesoch napätia a súdržnosti v projektovom tíme.

        Má základné vedomosti z oblasti štruktúry tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou, spoluprácou a z vedenia tímu.

        Pozná základné princípy pozitívnej i negatívnej motivácie, sebamotivácie a uvedomuje si ich vplyv v projektovom riadení.

        Pozná princípy efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie pri riadení projektov.

        Pozná a vie zvoliť vhodné komunikačné stratégie podľa potrieb a schopností cieľovej skupiny. Pozná pokročilé informačno-komunikačné technológie, ktoré môže pri riadení projektov použiť.

Pracovný jazyk:

slovenský

Cieľová skupina:

pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci, dobrovoľníci, zástupcovia samospráv

Kontaktná osoba:

Ing. Petra Sňahničanová, petra.snahnicanova@iuventa.sk, +421 917 402 506

 

Odkazy: PRIHLÁŠKA

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Projektový manažment v práci s mládežou - I. modul 15. 3. 2019.

V prípade otázok nás kontaktujte na petra.snahnicanova@iuventa.sk;

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030