IUVENTA / Aktuálne školenia / Projektový manažment v práci s mládežou – I. modul

Projektový manažment v práci s mládežou – I. modul

Miesto konania: Penzión pod Oblazom, Terchová 1474, www.podoblazom.sk

Termín: 12. 6. - 14. 6. 2020

Uzávierka prihlášok:

20.5.2020

Typ aktivity:

Akreditované neformálne vzdelávanie

Krátka charakteristika:

Akreditovaný vzdelávací program pripravuje absolventov na samostatné riadenie projektov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Okrem technických (projektová logika, riadenie rizík, vzťahy so záujmovými skupinami, manažment zmien, meranie výkonnosti projektu, IT kolaboratívne nástroje) a sociálnych aspektov manažmentu (vedenie a motivácia tímov, komunikácia, vyjednávanie a leadership) sa zameriava na individuálne potreby účastníkov a na reflexiu ich skúseností. Praktické časti zohľadňujú aktuálne podmienky v Slovenskej republike, najmä požiadavky na projekt kladené v Programoch pre mládež 2014-2020 a kľúčových akciách Erasmus+, ako aj vybrané otázky právnych záležitostí, účtovníctva a finančného riadenia.

Opis vzdelávania:

PROFIL ABSOLVENTA

  • Má základné vedomosti o procesoch napätia a súdržnosti v projektovom tíme.
  • Má základné vedomosti z oblasti štruktúry tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou, spoluprácou a z vedenia tímu.
  • Pozná základné princípy pozitívnej i negatívnej motivácie, sebamotivácie a uvedomuje si ich vplyv v projektovom riadení.
  • Pozná princípy efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie pri riadení projektov.
  • Pozná a vie zvoliť vhodné komunikačné stratégie podľa potrieb a schopností cieľovej skupiny. Pozná pokročilé informačno-komunikačné technológie, ktoré môže pri riadení projektov použiť.

Pracovný jazyk:

slovenský

Cieľová skupina:

mládežnícki vedúci (18+), dobrovoľníci, pracovníci s mládežou, zástupcovia samospráv

Kontaktná osoba:

Ing. Petra Sňahničanová, petra.snahnicanova@iuventa.sk, +421 917 402 506

Odkazy: PRIHLÁŠKA

 

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Projektový manažment v práci s mládežou – I. modul 12. 6. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na petra.snahnicanova@iuventa.sk;

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030