IUVENTA / Aktuálne školenia / RABAKA I.

RABAKA I.

Miesto konania: Žilinský kraj

Termín: 2. 2. - 4. 2. 2018

Uzávierka prihlášok

26.Január 2018    

Typ aktivity

Vzdelávanie

Miesto konania

Žilinský kraj

Krátka charakteristika

Vzdelávací program nadväzuje na vstupný vzdelávací program pre mládežníckych vedúcich – štartér, ktorého absolventi sa naučia získavať a analyzovať informácie o cieľovej skupine vzdelávania, stanovovať ciele, vypracovať vlastnú prípravu na základe informácií o štruktúre programu pre mládež, zrealizovať program pre mládež na stanovenú tému a využiť pri tom zásady vhodnej prezentácie a komunikácie, použiť vhodné metódy výučby s ohľadom na ciele programu pre mládež tak, aby podporil ich aktívnu účasť na programe.

Vo vzdelávacom programe RABAKA I. získajú účastníci základné vedomosti o vybraných témach z oblasti talent v akcii. Výsledkom vzdelávaní RABAKA bude metodika – program pripravený na mieru pre žiakov v škole v prírode, ktorý vytvoria pracovníci s mládežou, pedagogickí pracovníci, mládežnícki vedúci, animátori a mládežnícki dobrovoľníci. Program bude možné aplikovať aj na denné alebo pobytové tábory. Po absolvovaní všetkých fáz vzdelávania, vrátane praktickej časti – overenia metodiky v škole v prírode alebo v tábore, získajú absolventi osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu. Na vzdelávanie RABAKA sa môžu prihlásiť absolventi vstupného vzdelávacieho programu Praktik pod názvom Štartér a absolventi vzdelávacieho programu na inú tému v rámci programu RABAKA. 

Termín školenia

 1. – 3.12.2017 – Štartér (20 hod.) – všeobecný úvod do vzdelávania

  2. – 4.2.2018 RABAKA I. (20 hod.). –  tvorba metodiky/programu Školy v prírode

  2. – 4.3.2018 RAKABA II. (20 hod.) – tvorba metodiky/programu Školy v prírode


 Pracovný jazyk 

Slovenský jazyk

 

Cieľová skupina

Vzdelávanie je určené pre 18+

mládežnícki vedúci

pracovníci s mládežou

učitelia 

 

Kontaktná osoba

Ing. Petra Sňahničanová (IUVENTA) 
m.t.: (421-917) 402 506
e-mail: petra.snahnicanova@iuventa.sk 

Odkazy

Prihláška 

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam


Prihláška na školenie

Vekové skupiny:

A 15 - 19 rokov E 35 - 39 rokov
B 20 - 24 rokov F 40 - 49 rokov
C 25 - 29 rokov G 50 - 59 rokov
D 30 - 34 rokov H 60 a viac rokov

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
RABAKA I. 2. 2. 2018.

V prípade otázok nás kontaktujte na petra.snahnicanova@iuventa.sk;

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030