IUVENTA / Aktuálne školenia / Re-engaging People with Educational Barriers in Non-Formal and Formal Learning

Re-engaging People with Educational Barriers in Non-Formal and Formal Learning

Uzávierka prihlášok:

30. apríla 2017

Typ aktivty:

Konferencia

Krátka charakteristika:

Konferencia Re-engaging je zameraná na zdieľanie a rozvoj osvedčených postupov, prístupov a metód pre zapojenie vylúčených skupín v procese vzdelávania. Konferencia chce tiež lepšie prepojiť formálne vzdelávanie s neformálnym. Konferencia je kombináciou niekoľkých aktivít, ktorých cieľom je prepojenie a rozvoj formálneho a neformálneho vzdelávania.

Ciele aktivity

Hlavným cieľom tejto štvordňovej medzisektorovej konferencie je povzbudiť TCA spoluprácu medzi jednotlivými vzdelávacími inštitúciami. Zaistiť možnosti vzdelávania a rozvoja účastníkov a poskytnúť im priestor pre výmenu osvedčených postupov. Preskúmať prípadové štúdia. Ukázať účastníkom ako realizovať projekty prostredníctvom programu Erasmus+.

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Školitelia, projektoví manažéri, tvorcovia mládežníckej politiky, pracovníci s mládežou a ostatných ľudí zo školstva, ktorých úlohou je boj proti vzdelávacím bariéram

Počet účastníkov:

2 účastníci zo SR

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Súvisiace linky:

Prihláška

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

#
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030