IUVENTA / Aktuálne školenia / REFUGEES+

REFUGEES+

Uzávierka prihlášok:

25. marca 2017

Typ aktivty:

Školenie

Krátka charakteristika:

Školenie Refugees + je zamerané na rozvoj schopností a zručností pracovníkov s mládežou v oblasti zvyšovania povedomia o problematike migrácie medzi mladými ľuďmi s cieľom, podporiť začleňovanie migrantov do spoločnosti. Školenie je postavené na metóde neformálneho vzdelávania. Školenie chce diskutovať o problémoch a výzvach začleňovania migrantov do spoločnosti a preskúmať úlohu pracovníka s mládežou v tomto procese.

Ciele aktivity

Hlavným cieľom školenia je úvodná diskusia účastníkov z rôznych krajín, ktorá umožní lepšie pochopiť rozmanitosť témy. Prehĺbiť znalosti základných pojmov, právnej štruktúry a terminológie migrácie. Preskúmať úlohu pracovníkov s mládežou v procese začleňovania utečencov a migrantov do spoločnosti. Zdieľanie účinných nástrojov, metód a postupov. Preskúmať hlbšie možnosti programu Erasmus+ v kontexte danej témy.

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri

Počet účastníkov:

2 účastníci zo SR

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Súvisiace linky:

Prihláška

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

#
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030