IUVENTA / Aktuálne školenia / Rozvoj soft skills v práci s mládežou

Rozvoj soft skills v práci s mládežou

Miesto konania: Tatra hotel, Poprad https://www.tatrahotel.com/

Termín: 21. 6. - 23. 6. 2019

Uzávierka prihlášok:

12.6.2019 (streda) do 12:00 AM

Typ aktivity:

Akreditované vzdelávanie

Krátka charakteristika:

Dvojfázový akreditovaný vzdelávací program vznikol na základe aktuálnej spoločenskej situácie, ktorá si vyžaduje rozvoj komunikačných zručností, asertivity, empatie, zvládanie konfliktných situácií u mladých ľudí. Rôzne pracovné pozície v spoločnosti kladú rôzne požiadavky na schopnosti ľudí, a tým aj na príslušnú kombináciu mäkkých zručností. Niektoré životné situácie si vyžadujú vysokú úroveň schopností viesť ľudí, delegovať pracovné úlohy či zvládať situácie pod tlakom. Prichádzame každý deň do kontaktu s ľuďmi a to si vyžaduje všeobecné sociálne schopnosti ako schopnosť komunikovať a prezentovať na profesionálnej úrovni, efektívne pracovať so svojimi emóciami, disponovať adekvátnymi interpersonálnymi zručnosťami, vedieť riešiť konflikty, schopnosť riadiť si svoj pracovný čas a zvládať prácu bez stresu.  Rozvíjanie týchto zručností považujeme za dôležité hlavne pri formovaní osobného potenciálu mladých ľudí a tiež ich celkového osobnostného rozvoja.

Opis vzdelávania:

Účastník vzdelávania bude:

·         schopný zrealizovať minimálne tri konkrétne aktivity v oblasti rozvoja soft skills s previazanosťou na vzdelávanie detí a mládeže as využitím metód neformálneho vzdelávania;

·         schopný vytvoriť jednoduchý program s využitím teoretických vedomostí o soft skills prostredníctvom zážitkových aktivít, podľa pravidiel projektového manažmentu aplikáciou súvisiacej literatúry, odborných publikácií a zdrojov;

·         rozvíjať zručnosti v jednotlivých témach soft skills, predovšetkým v oblasti efektívnej komunikácie, riešenia konfliktových a záťažových situácií, tímovej práce a spolupráce;

·         schopný šíriť vedomosti o asertívnej filozofii, asertívnych právach a asertívnych zručnostiach; 

·         mať vedomosti ako nepodľahnúť rôznym formám manipulácie, vyhorenia, tlaku okolia;

·         vedieť zvládať, prijímať a podávať efektívnu spätnú väzbu;

·         schopný zistiť, ktoré spôsoby správania (pasívne, agresívne, manipulatívne alebo asertívne) preferuje;

·         vedieť posilniť u seba a druhých zdravé sebavedomie asertívnym spôsobom;

·         schopný prezentovať svoju skúsenosť a správne analyzovať a zhodnotiť výsledky svojej práce;

·         mať zvýšené povedomie o aktívnom počúvaní, metódach a formách aktívneho počúvania;

·         schopný rozvíjať schopnosti, postoje a hodnoty, ktoré umožňujú ľuďom spolupracovať a prispievať tak k zmene a uvedomelému rozhodovaniu nad vlastným životom;

·         vedieť ako zvládať stres a akými technikami ho dostať pod kontrolu.

 

Pracovný jazyk:

slovenský

Cieľová skupina:

pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci, dobrovoľníci, zástupcovia samospráv

Kontaktná osoba:

Mgr. Soňa Štefančíková, regionálna koordinátorka pre Prešovský kraj : +421 917 40 25 22 , sona.stefancikova@iuventa.sk

Odkazy: PRIHLÁŠKAPri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Rozvoj soft skills v práci s mládežou 21. 6. 2019.

V prípade otázok nás kontaktujte na sona.stefancikova@iuventa.sk;

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030