IUVENTA / Aktuálne školenia / Rozvoj soft skills v práci s mládežou

Rozvoj soft skills v práci s mládežou

Miesto konania: Žilinský kraj (presné miesto vzdelávania bude zverejnené po skončení verejného obstarávania)

Termín: 5. 4. 2019 16:00 - 7. 4. 2019 14:00

Miesto konania:

Penzión Fontána, Bešeňová 135, 034 83, www.penzionfontana.sk 

Termín:

I. fáza: 5.-7. apríl 2019 (prezenčne, začiatok v piatok o 16:00, koniec v nedeľu o 14:00)
medzifáza na overenie v praxi (dištančne, apríl-jún 2019)
II. fáza: 7.-9. jún 2019 (prezenčne, začiatok v piatok o 16:00, koniec v nedeľu o 14:00)

Uzávierka prihlášok:

24.3.2019

Typ aktivity:

vzdelávanie

Krátka charakteristika:

Dvojfázový akreditovaný vzdelávací program vznikol na základe aktuálnej spoločenskej situácie, ktorá si vyžaduje rozvoj komunikačných zručností, asertivity, empatie, zvládanie konfliktných situácií u mladých ľudí. Rôzne pracovné pozície v spoločnosti kladú rôzne požiadavky na schopnosti ľudí, a tým aj na príslušnú kombináciu mäkkých zručností. Niektoré životné situácie si vyžadujú vysokú úroveň schopností viesť ľudí, delegovať pracovné úlohy či zvládať situácie pod tlakom. Prichádzame každý deň do kontaktu s ľuďmi a to si vyžaduje všeobecné sociálne schopnosti ako schopnosť komunikovať a prezentovať na profesionálnej úrovni, efektívne pracovať so svojimi emóciami, disponovať adekvátnymi interpersonálnymi zručnosťami, vedieť riešiť konflikty, schopnosť riadiť si svoj pracovný čas a zvládať prácu bez stresu.  Rozvíjanie týchto zručností považujeme za dôležité hlavne pri formovaní osobného potenciálu mladých ľudí a tiež ich celkového osobnostného rozvoja.

Opis vzdelávania:

Profil absolventa

Účastník vzdelávania bude:

 • schopný zrealizovať minimálne tri konkrétne aktivity v oblasti rozvoja soft skills s previazanosťou na vzdelávanie detí a mládeže as využitím metód neformálneho vzdelávania;  
 • schopný vytvoriť jednoduchý program s využitím teoretických vedomostí o soft skills prostredníctvom zážitkových aktivít, podľa pravidiel projektového manažmentu aplikáciou súvisiacej literatúry, odborných publikácií a zdrojov;
 • rozvíjať zručnosti v jednotlivých témach soft skills, predovšetkým v oblasti efektívnej komunikácie, riešenia konfliktových a záťažových situácií, tímovej práce a spolupráce;
 • schopný šíriť vedomosti o asertívnej filozofii, asertívnych právach a asertívnych zručnostiach; 
 • mať vedomosti ako nepodľahnúť rôznym formám manipulácie, vyhorenia, tlaku okolia;
 • vedieť zvládať, prijímať a podávať efektívnu spätnú väzbu;
 • schopný zistiť, ktoré spôsoby správania (pasívne, agresívne, manipulatívne alebo asertívne) preferuje;
 • vedieť posilniť u seba a druhých zdravé sebavedomie asertívnym spôsobom;
 • schopný prezentovať svoju skúsenosť a správne analyzovať a zhodnotiť výsledky svojej práce;
 • mať zvýšené povedomie o aktívnom počúvaní, metódach a formách aktívneho počúvania;
 • schopný rozvíjať schopnosti, postoje a hodnoty, ktoré umožňujú ľuďom spolupracovať a prispievať tak k zmene a uvedomelému rozhodovaniu nad vlastným životom;
 • vedieť ako zvládať stres a akými technikami ho dostať pod kontrolu.  

Pracovný jazyk:

slovenský

Cieľová skupina:

pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci, dobrovoľníci, zástupcovia samospráv

Kontaktná osoba:

Ing. Petra Sňahničanová, petra.snahnicanova@iuventa.sk, +421 917 402 506

Odkazy:

PRIHLÁŠKA: https://goo.gl/QKQifB

 

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Rozvoj soft skills v práci s mládežou 5. 4. 2019.

V prípade otázok nás kontaktujte na petra.snahnicanova@iuventa.sk;

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030