IUVENTA / Aktuálne školenia / SoliDARE online

SoliDARE online

Miesto konania: Online, Rumunsko

Termín: 6. 10. - 20. 10. 2020

Uzávierka prihlášok: 18. september 2020

Typ aktivity: online školenie

Krátka charakteristika: SoliDARE má za cieľ spájať zástupcov organizácií aktívnych v Európskom Zbore Solidarity. Cieľom je vytvárať komunitu organizácií, ktoré sú súčasťou siete Európskeho Zboru Solidarity. Solidare sa bude konať v dvoch častiach: virtuálne stretnutie (október 2020) a 3-dňové stretnutie v novembri 2020 v Rumunsku.

Ciele aktivity:

  • vytvoriť priestor pre networking a vytváranie budúcich partnerstiev medzi organizáciami, ktoré sú aktívne v rámci Európskeho Zboru Solidarity
  • ponúknuť inšpiráciu
  • vytvárať pocit spolupatričnosti voči komunite Európskeho Zboru Solidarity

Pracovný jazyk: anglický jazyk

Cieľová skupina: pracovníci s mládežou, manažéri mládežníckych projektov, mládežnícki lídri, mládežnícki lídri projektov v oblasti solidarity

Počet účastníkov: 2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20,- EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Matúš Zibala 
tel.: (+421-2) 59 29 63 13 
m.t.: (+421-914) 29 34 96 
e-mail: matus.zibala@iuventa.sk

Prihláška: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/solidare-online.8777/

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
SoliDARE online 6. 10. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na martin.zibala@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030