IUVENTA / Aktuálne školenia / Solidarity in Balkan Region

Solidarity in Balkan Region

Miesto konania: HOP Online Learning Platform, Grécko

Termín: 9. 10. - 30. 10. 2020

Uzávierka prihlášok: 1. október 2020

Tip aktivity: aktivita pre budovanie partnerstiev

Krátka charakteristika: Medzinárodná NET aktivita pre ľudí zapojených do Európskeho Zboru Solidarity, ktorí sú aktívni v balkánskom regióne. Účastníci budú mať možnosť nadviazať kontakty, vymeniť si nápady a príklady dobrej praxe, ako aj vytvoriť tímy, ktoré vytvoria dobrovoľnícke projekty. 

Ciele aktivity:

  • vytvoriť priestor pre výmenu názorov o solidarite a jej chápaní medzi krajinami Balkánu;
  • vytvoriť sieť organizácií a pracovníkov s mládežou z balkánskych krajín;
  • poskytnúť informácie o podstatných častiach dobrovoľníckych projektov ako Visa, CIGNA či Youthpass;
  • poskytnúť niekoľko príkladov projektov, v ktorých participujú krajiny Balkánu;
  • vytvoriť priestor na plánovanie, vytváranie a rozvoj dobrovoľníckych projektov pomocou výmeny nápadov. 

Pracovný jazyk: anglický jazyk

Cieľová skupina: pracovníci s mládežou, manažéri mládežníckych projektov 

Počet účastníkov: 2 účastníci zo SR 

Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia. 

Kontaktná osoba:

Mgr. Matúš Zibala 
tel.: (+421-2) 59 29 63 13 
m.t.: (+421-917) 40 25 08 
e-mail: matus.zibala@iuventa.sk   

Prihláška: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/solidarity-in-balkan-region.8848/ 

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Solidarity in Balkan Region 9. 10. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na matus.zibala@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030