IUVENTA / Aktuálne školenia / Solidarity in Your Municipality – fostering international work by using European Solidarity Corps

Solidarity in Your Municipality – fostering international work by using European Solidarity Corps

Miesto konania: Online, Fínsko

Termín: 10. 11. - 12. 11. 2020

Uzávierka prihlášok: 18. október 2020

Typ aktivity: školenie

Krátka charakteristika: Samosprávy a mestá vo Fínsku majú dlhú históriu využívania mládežníckych projektov Európskej Únie na rozvoj ich služieb. Európsky Zbor Solidarity ponúka samosprávam mnohé benefity, ako napr. zapojenie medzinárodných dobrovoľníkov do lokálnych projektov, podpora lokálnej mládeže pri implementovaní projektov alebo podporovať spojenie medzi komunitami. Školenie spája zástupcov samospráv a miest s cieľom propagovať dobrovoľníctvo ako nástroj na podporu solidarity. Účastníci získajú informácie o programe Európskeho Zboru Solidarity, príkladoch dobrej praxe a budú mať možnosť nájsť partnerov pre budúcu spoluprácu. 

Ciele aktivity: 

  • uviesť a spoznať výhody Európskeho Zboru Solidarity pre prácu samospráv;
  • zabezpečiť pochopenie kvalitatívnych súčastí programu a efektívneho využitia fondov samosprávami;
  • posilňovať kompetencie o návrhoch a implementovaní projektov;
  • poskytnúť priestor na výmenu príkladov dobrej praxe a diskutovať o potenciálnych partnerstvách medzi účastníkmi. 

Pracovný jazyk: anglický jazyk

Cieľová skupina: manažéri mládežníckych projektov, zástupcovia samospráv 

Počet účastníkov: 2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20,- EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia. 

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk   

Prihláška: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/solidarity-in-your-municipality-fostering-international-work-by-using-european-solidarity-corps.8864/ 

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Solidarity in Your Municipality – fostering international work by using European Solidarity Corps 10. 11. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na natalia.nemcova@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030