IUVENTA / Aktuálne školenia / Štartujeme

Štartujeme

Miesto konania: Slovensko, Hotel Tatra, Poprad

Termín: 4. 3. - 7. 3. 2020

Uzávierka prihlášok: 20. február 2020  

Typ aktivity: školenie

Krátka charakteristika:

Školenie je zamerané na podporu a vytváranie sietí dlhodobého partnerstva medzi centrami voľného času, strediskami záujmovej činnosti a domovov deti a mládeže, ďalej na podporu medzinárodnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou a tiež rozvoj nových nápadov a projektov pre potencionálnych nových žiadateľov v programe Európsky zbor solidarity (Projekty v oblasti solidarity, Dobrovoľnícke projekty, Pracovné miesta a stáže) a v programe Erasmus+ (Mládežnícke výmeny a Mobility pracovníkov s mládežou – KA1).

Ciele aktivity:

  • poznať poslanie a zásady programov Európsky zbor solidarity a Erasmus+
  • oboznámiť sa so základnými formálnymi a kvalitatívnymi aspektmi žiadosti
  • poznať základné princípy projektového manažmentu a vedieť ho predstaviť mladým ľuďom
  • pochopiť a zdieľať výzvy, ktorým treba čeliť pri organizovaní projektov s mladými ľuďmi, a zlepšiť vedomosti o procesoch spojených so žiadosťou o grant.

Pracovný jazyk: slovenský jazyk

Cieľová skupina: školenie je určené prioritne pracovníkom

  • centier voľného času na Slovensku
  • stredísk záujmovej činnosti v ČR
  • domovov detí a mládeže v ČR

Počet účastníkov:

25 účastníkov

Náklady spojené s účasťou na školení:

Slovenskí účastníci

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+.  90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že ide o menšiu sumu.

Českí účastníci

Náklady na ubytovane a stravu hradí hostiteľská agentúra (v tomto prípade Slovenská národná agentúra), cestovné náklady prepláca Česká národná agentúra DZS vo výške 80 % doložených nákladov. Pre viac informácií kontaktujte theodor.hava@dzs.cz.

Kontaktná osoba:

PhD. Marta Hanečáková
tel.:+421 52 43 215 04
mobil:+421 905 217 463
e-mail:
acvcsr@gmail.com

Mgr. Matúš Zibala
tel.: +421 2 592 96 313
mobil: +421 917 402 508
e-mail:
matus.zibala@iuventa.sk

 

Prihlásiť sa dá cez Salto: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tartujeme-only-for-slovak-and-czech-pax.8612/

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Štartujeme 4. 3. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na matus.zibala@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030