IUVENTA / Aktuálne školenia / Strategic Partnership Plus- Empowering Democratic Participation

Strategic Partnership Plus- Empowering Democratic Participation

Miesto konania: Bukurešť, Rumunsko

Termín: 12. 11. - 16. 11. 2019

Uzávierka prihlášok:

29. September 2019

Typ aktivity:

Školenie

Krátka charakteristika:

Trojdňové školenie určené na rozvíjanie funkčných medzisektorálnych Strategických Partnerstiev pod Kľúčovou Akciou 2 – Strategické Partnerstvá v oblasti vzdelávania, školenia a mládeže. Tematické zameranie na tento rok je demokratická participácia. Strategické Partnerstvo Plus (SPP) je navrhnuté ako školenie zamerané na tému ako napísať úspešnú projektovú žiadosť. Školenie je vhodný priestor na získavanie kontaktov a potenciálnych partnerov do projektu. Na školení sa stretnú predstavitelia škôl, VET organizácií, univerzít, verejných inštitúcií, mládežníckych organizácií, mimovládnych organizácií, firiem, atď. Školenie kladie dôraz na to, aby boli účastníci zapojení do vzdelávacieho procesu cez interaktívne metódy, pričom sa sústredí na porozumenie konceptov a špecifík pracovania na medzinárodných kooperatívnych projektoch. Školenie prebehne formou odbornej prípravy, seminárov a voľných diskusií, zatiaľ čo výsledky práce sa budú prezentovať na plenárnych zasadnutiach. Činnosti budú viesť skúsení facilitátori so širokým porozumením procesu učenia pri strategických partnerstvách v rámci programu Erasmus +.

Pracovné dni sú 13., 14. a 15. novembra. 12. november je deň príchodu a 16. november deň odchodu.

Téma:

Hlavnou témou školenia je demokratická participácia. Rumunská národná agentúra tak poskytne niekoľko osvedčených postupov z projektov Erasmus + zameraných na aktívnu účasť. Medzi pozvanými  rečníkmi budú aj odborníci z praxe v tejto tematike.

Profil účastníka:

- zastupuje alebo pôsobí v jednej z oblastí: mládež, školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vzdelávanie dospelých;
- nezúčastnil sa na projekte KA2 (strategické partnerstvo) Erasmus + ako koordinátor;
- má motiváciu a motiváciu písať, predkladať a implementovať projektový návrh;
- má podporu a súhlas zastupujúcej organizácie;
- mať úroveň angličtiny slovom aj písmom na hovorovej úrovni;
- môže sa zúčastniť počas všetkých 3 dní školenia 

Ciele aktivity:

- Vytvoriť priestor pre rozvíjanie partnerstiev schopných predkladať kvalitné prihlášky a implementovať efektívne medzisektorálne Strategické Partnerstvá;
- Poskytnúť informácie nevyhnutné pre porozumenie a implementovanie strategických partnerstiev Erasmus+;
- Poskytnúť priestor na vymieňanie znalostí a skúseností medzi organizátormi zahrnutými vo všetkých druhoch vzdelávacích aktivít.

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou; manažéri mládežníckych projektov; školitelia; učitelia; odborníci pôsobiaci v oblasti vzdelávania dospelých

Počet účastníkov:

2 účastníci zo SR 

Náklady spojené s účasťou na školení:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk  

 

PRIHLÁŠKA

Iné dokumenty/ odkazy 

 

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Strategic Partnership Plus- Empowering Democratic Participation 12. 11. 2019.

V prípade otázok nás kontaktujte na natalia.nemcova@iuventa.sk;

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030