IUVENTA / Aktuálne školenia / Training for trainers on the role of youth work in the integration of young migrants, refugees and asylum seekers

Training for trainers on the role of youth work in the integration of young migrants, refugees and asylum seekers

Miesto konania: Bonn, Nemecko

Termín: 19. 6. - 23. 6. 2019

Uzávierka prihlášok:

8. marec 2019  

Typ aktivity:

školenie

Krátka charakteristika:

Témou školenia je úloha práce s mládežou v podporovaní integrácie mladých migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl v nových komunitách. Zameriava sa na školiteľov, ktorí budú neskôr školiť pracovníkov s mládežou na národnej úrovni.  

Ciele aktivity:

  • posilniť kompetencie školiteľov v navrhovaní, implementovaní a hodnotení školiteľských spôsobov pre pracovníkov s mládežou, ktorí pracujú so skupinou YMRA (young migrants, refugees and asylum seekers),
  • prezentovať a podporovať príklady dobrej praxe v práci so skupinou YMRA, ktoré budú ďalej implementované v budúcich projektoch,
  • zvýšiť povedomie o európskom rozmere práce s mládežou, špecificky pri práci so skupinou YMRA a vytváraní možnosti stať sa súčasťou dlhšieho procesu.

Pracovný jazyk:

anglický jazyk

Cieľová skupina: 

školitelia 

Počet účastníkov:

2 účastníci zo Slovenska.

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+, 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10% si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: +421 2 59 29 62 79
mobil: +421 917 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Súvisiace linky: PRIHLÁŠKA

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Training for trainers on the role of youth work in the integration of young migrants, refugees and asylum seekers 19. 6. 2019.

V prípade otázok nás kontaktujte na natalia.nemcova@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030