IUVENTA / Aktuálne školenia / YOCOMO – 3. ETS vzdelávacia skúsenosť pre pracovníkov s mládežou: systematický prístup ku rozvoju kompetencií

YOCOMO – 3. ETS vzdelávacia skúsenosť pre pracovníkov s mládežou: systematický prístup ku rozvoju kompetencií

Miesto konania: Jurmala, Lotyšsko

Termín: 2. 3. - 8. 3. 2020

Uzávierka prihlášok: 6. január 2020

Typ aktivity: Školenie

Krátka charakteristika:

YOCOMO 3 má za cieľ vytvoriť pre teba, ako pracovníka s mládežou, priestor na reflexiu a výmenu v rámci tvojej praxe za použitia ETS kompetenčného modelu pre pracovníkov s mládežou. Navyše sa dozvieš, aký dopad môže mať prepojenie „systému“ a „rozvoja kompetencií“ nielen na teba, ale aj na systémy, s ktorými pracuješ a do ktorých patríš (tvoja organizácia, mladí ľudia, lokálna komunita, práca s mládežou v tvojej krajine, atď.)

Ciele aktivity:

Ako účastník spoznáš:

  • ETS kompetenčný model pre pracovníkov s mládežou – jeho obsah, pôvod a zámer;
  • Vzájomnú závislosť medzi kompetenciami v rámci modelu ETS;
  • Kto vlastní kompetencie? Systematický prístup ku rozvoju kompetencií;
  • Spôsoby reflexie: od seba-uvedomenia ku systémovému povedomiu;
  • Rozvoj nášho vlastného rozvoja kompetencií a plán transformácie.

Pracovný jazyk: Anglický jazyk

Cieľová skupina: Pracovníci s mládežou

Počet účastníkov: 2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk  

Prihláška:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/yocomo-the-3rd-ets-learning-experience-for-youth-workers-a-systemic-approach-to-competence-development.8407/


Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
YOCOMO – 3. ETS vzdelávacia skúsenosť pre pracovníkov s mládežou: sistematický prístup ku rozvoju kompetencií 2. 3. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na natalia.nemcova@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030