IUVENTA / Aktuálne školenia / Youth@Work. Building Ecoliteracy: preparing European young people for the green labour market

Youth@Work. Building Ecoliteracy: preparing European young people for the green labour market

Miesto konania: Santander, Španielsko

Termín: 5. 10. - 11. 10. 2020

Uzávierka prihlášok: 22. jún 2020

Typ aktivity: školenie

Krátka charakteristika: Školenie má za cieľ pripraviť a inšpirovať profesionálov, ktorí pracujú s mládežou, aby vnášali pozornosť na ekológiu do projektov zameraných na trh práce. Na školení chceme účastníkov pripraviť na vedenie mladých ľudí v rámci ich zamestnania, so zreteľom na tie kompetencie, ktoré sú potrebné na zvyšovanie množstva ekologických pozícií.

Ciele aktivity:

  • Vyškoliť 30 profesionálov (pracovníkov s mládežou, školiteľov, mládežníckych lídrov, tvorcov politík), aby viedli mladých ľudí, s ktorými spolupracujú, počas ich cesty zamestnaním, so zreteľom na kompetencie potrebné v zelenom odvetví pracovného sektoru
  • Analyzovať súčasné trendy na trhu práce a objavovať nové kompetencie, ktoré budú potrebné v budúcom zelenom trhu práce;
  • Poskytnúť účastníkom širšie porozumenie ekologických systémov a zvýšiť povedomie o nutnosti pripraviť mladé generácie na budúce výzvy;
  • Povýšiť prácu s mládežou a neformálne vzdelávanie ako nástroje na rozvoj kompetencií, ktoré budú mladí ľudia potrebovať;
  • Poskytnúť profesionálom a mladým ľuďom metódy a nástroje na zvýšenie šance získať zamestnanie a inšpirovať ich v zelených inováciách;
  • Vytvoriť sieť profesionálov so špecifickým záujmom a motiváciou pre ďalšiu spoluprácu na iniciatívach spojených so zeleným trhom práce

Pracovný jazyk: anglický jazyk

Cieľová skupina: pracovníci s mládežou; školitelia; mládežnícky lídri; tvorcovia mládežníckych politík;

Počet účastníkov: 2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk 

Prihláška: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-work-building-ecoliteracy-preparing-european-young-people-for-the-green-labour-market.8750/

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Youth@Work. Building Ecoliteracy: preparing European young people for the green labour market 5. 10. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na natalia.nemcova@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030