IUVENTA / Eurodesk / Dôležité linky / Zaujímavé zdroje / Kultúrna rozmanitosť

Kultúrna rozmanitosť

Zdroje materiálov a publikácií súvisiacich s Kultúrnou rozmanitosťou:

  • SALTO RC Cultural Diversity vydalo množstvo publikácií a iných materiálov, ktoré si môžete bezplatne stiahnuť. Ak by ste mali záujem o tlačenú verziu týchto dokumentov, kontaktujte: diversity@salto-youth.net.

Programy

V rámci týchto programov majú možnosť získavať financie pre svoje plánované aktivity mladí ľudia, mládežnícki pracovníci, mládežnícke organizácie a inštitúcie vzdelávania zo Slovenska:
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures