IUVENTA / Eurodesk / Európa / Európska únia

Európska únia

Abecedný register Európskej komisie

Tento zoznam zostavený podľa predmetov vám pomôže nájsť si cestu na serveri Europa. Každý predmet vás dovedie priamo na internetovú stránku príslušného generálneho riaditeľstva.
http://ec.europa.eu/atoz_en.htm

EuropaGo

Zistite si viac o Európe a o vašich európskych susedoch prostredníctvom úplne nového súboru zábavných a vzdelávacích online hier dostupných v 11 jazykoch. Otestujte si vaše vedomosti o európskej kultúre, histórii, geografii a veľa ďalších. Ak si chcete uložiť svoje body a užiť si boj, nezabudnite sa zaregistrovať!
http://europa.eu/europago/

Glosár Európskej únie

Prezrite si tento zoznam európskych výrazov a nájdite si vysvetlivky a odkazy na ďalšie informácie.
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm

SCADPlus

Na tejto stránke je uvedený súhrn hlavných legislatívnych opatrení a postupov pre každú z činností Európskej únie. Prehľady základných skutočností a sprievodcovia poskytujú praktické informácie o vašich právach a možnostiach v rámci Európskej únie a databáza SCAD obsahuje odkazy na dokumenty.
http://europa.eu/legislation_summaries/index.htm

Prehľadávač serveru Europa

Tento nástroj na serveri Europa umožňuje bezplatné vyhľadávanie textov. Aby ste sa dopracovali k dobrým výsledkom, prečítajte si najprv pokyny. Zistíte napríklad, že pri vyhľadávaní by ste nemali používať veľké písmená!
http://europa.eu/geninfo/query/search_en.html

Európska komisia 2010-14

Ak sa chcete dozvedieť viac o jej členoch, ich pôvode a úlohe a procese ich vymenovania, nazrite sem. Nájdete tu aj vyhlásenia záujmov, pravidlá vystupovania a fotogalériu členov.
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_en.htm

Európska únia v skratke

Táto stránka poskytuje základné informácie o Európskej únii a odkazy na podrobnejšie informácie. Poskytne vám všeobecný prehľad o inštitúciách, histórii, zmluvách, kľúčových ukazovateľoch, mapách atď.

http://europa.eu/abc/index_en.htm
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures