IUVENTA / Eurodesk / Európa / Európske portály

Európske portály

Európsky jazykový portál

Na tomto portáli sa dozviete všetko o jazykoch v Európskej únii. Informácie na tomto portáli sú usporiadané podľa tém. V menu v ľavej časti si zvoľte oblasť, o ktorú sa zaujímate : jazyková rôznorodosť, štúdium jazykov, výučba jazykov, preklad, tlmočenie a jazykové technológie.
http://europa.eu/languages/

Kultúrny portál

Tento portál sa zameriava na rozmanitosť a rozsah kultúrnych činností EÚ ako hudba, tanec, reštaurátorstvo atď. Niekoľko informácií aj o činnosti Spoločenstva: kultúrna spolupráca, financovanie kultúrnych zariadení a medzinárodná spolupráca.
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

EUR-Lex: Prístup k právu Európskej únie

Stránka EUR-Lex je jedinou vstupnou bránou ku kompletnej zbierke právnych textov EÚ vo všetkých úradných jazykoch. Poskytuje priamy prístup ku všetkým úradným dokumentom a dokumentačným zdrojom inštitúcií ako úradný vestník, zmluvy a právne predpisy Spoločenstva.
http://eur-lex.europa.eu/

EURES: Európsky portál pre pracovnú mobilitu

Rozmýšľate o zmene práce alebo o nejakých vzdelávacích činnostiach? Tento portál poskytuje informácie o pracovných príležitostiach v celom Európskom hospodárskom priestore a možnosť pre tých, ktorí hľadajú prácu, poslať svoj životopis online. Zistite si životné a pracovné podmienky, vývoj trhu práce a možnosti vzdelávania a odbornej prípravy.
http://ec.europa.eu/eures/


IDEA: Elektronický adresár európskych inštitúcií

Hľadáte určitú osobu alebo oddelenie v Európskej únii? Hľadajte podľa osôb, organizačných subjektov alebo hierarchie v elektronickom adresári európskych inštitúcií a nájdite si kontaktné údaje, ktoré potrebujete.
http://europa.eu/whoiswho/public/


Dôležité údaje a ukazovatele Európskej únie

Zistite si viac o zvykoch a charakteristikách rôznych krajín EÚ. Pomocou rôznych tabuliek a grafov táto stránka porovnáva EÚ ako celok a jej členské štáty (súčasné a budúce) s inými významnými ekonomikami v rôznych otázkach. K dispozícii je aj ako tlačená brožúrka.
http://europa.eu/about-eu/facts-figures/index_en.htm

PLOTEUS: Portal on Learning Opportunities throughout the European Space

Hľadáte možnosti štúdia v európskom priestore? Tento portál vám pomôže zistiť všetko o vzdelávaní a odbornej príprave v celej Európe. Užitočné informácie objavíte v rôznych sekciách: študijné príležitosti, vzdelávacie systémy, stáže a granty a praktické informácie o živote v inej krajine.
http://ec.europa.eu/ploteus/

Európska únia vo svete

Stránka vonkajších vzťahov na serveri Europa. Poskytuje komplexný a zrozumiteľný prístup k informáciám o politikách vonkajších vzťahov Európskej únie. Informácie môžete vyhľadávať buď podľa krajín, geografického regiónu alebo podľa témy.
http://eeas.europa.eu/index_en.htm


Vaša Európa: EÚ a národné verejné služby on-line

Chcete sa presťahovať do inej krajiny EÚ? Prečítajte si všetky potrebné informácie týkajúce sa práce, štúdia, cestovania a obchodu v rámci EÚ. Nájdite si brožúry a odkazy, ktoré vám pomôžu naplánovať cestu.
http://ec.europa.eu/youreurope/

Portál Životné prostredie pre mladých Európanov

Túto stránku vytvorila Európska komisia pre mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o otázky životného prostredia. Je zameraná na štyri témy, na ktoré sa Európska únia rozhodla sústrediť svoju pozornosť najbližších 10 rokov: ovzdušie, voda, odpad a príroda. Pozrite si interaktívnu sekciu, ktorá obsahuje dobrodružné hry, alebo sa zapojte do niektorého z navrhovaných experimentov a projektov.
http://ec.europa.eu/environment/youth/index_en.html

Portál e-Learing

Tento portál zhromažďuje informácie o používaní multimediálnych technológií a internetu na vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné štúdium v Európe. Je otvorený všetkým oprávneným ľuďom a komunitám pôsobiacim v oblasti vzdelávania na odovzdávanie skúseností, šírenie projektov a diskutovanie o nápadoch.
http://www.elearningeuropa.info/
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures