IUVENTA / Eurodesk / Európa / Rada Európy

Rada Európy

O Rade Európy

Prehľad a krátka história Rady Európy spolu s kľúčovými dátumami a vysvetlením čo je čo, t. j. zodpovednosti rôznych inštitúcií a oddelení EÚ.
http://www.coe.int/aboutCoe/default.asp

Portál Rady Európy

Tu nájdete najnovšie správy o Rade Európy a udalostiach vo svete, plus odkazy na všetko na portáli: súbory podujatí a problémov, odkazy na rôzne oddelenia, všeobecné informácie, dokumentačné rešerše, informačný bulletin, prioritné projekty a informácie z oblasti ľudských práv, školstva, kultúry, životného prostredia, mládeže, sociálnych otázok a pod.
http://www.coe.int/

Riaditeľstvo mládeže a športu

Poskytuje finančnú a vzdelávaciu podporu pre medzinárodné činnosti mládeže. Nájdete tu odkazy na mládežnícke stránky, informácie o možnostiach financovania a podrobnosti o činnostiach európskych stredísk mládeže.
http://www.coe.int/t/dg4/youth/default_en.asp


Európsky súd pre ľudské práva

Stará sa o to, aby štáty dodržiavali svoje povinnosti podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach. Tu môžete nájsť všeobecné informácie, prípady čakajúce na vybavenie, rozsudky a rozhodnutia plus Európsky dohovor o ľudských právach v 29 jazykoch.
http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures