IUVENTA / Eurodesk / Kontakty

KONTAKTY

Poštová adresa:

EURODESK
Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4

kontaktný e-mail: maria.kapustova@iuventa.sk

Projektový manažér:

Mgr. Mária Kapustová   
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4

tel.: (421-2) 59 29 67 05
m.t.: +421 9005 932 937
e-mail: maria.kapustova@iuventa.sk

Informační spolupracovníci siete Eurodesk Slovensko:

Ing. Kvetka Legerská , PhD.
OZ Lokál, Riadok 3, Ružomberok

m.t.: (421-911) 28 68 98
e-mail: kvetkalegerska@gmail.com


Zuzana Nagyová
OZ Patrónus, Čičarovce č. 21, 076 71 Čičarovce  

tel.: (421-56) 638 36 54
m.t.: (421-907) 97 71 28
e-mail: zuzana.nagyova@iuventa.sk


Izabela Széplaki
Centrum voľného času – Regionálne centrum mladých, Strojárska 3, 040 01 Košice

tel: (421-55) 622 38 20
fax: (421-55) 694 13 98
e-mail: izabela.szeplaki@rcm.sk
web:http://www.rcm.sk


Mgr. Gabriela Selecká
CVČ – JUNIOR, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

tel.: (421-48) 415 31 11
fax: (421-48) 415 26 62
m.t.: (421-908) 22 46 39
e-mail: selecka@iuniorbb.sk
web: http://www.juniorbb.sk

Ing. Marta Mišániová
Regionálne európske informačné centrum, Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica

tel.: (421-48) 417 42 50
fax: (421-48) 417 42 52
e-mail: info@reic.sk
web: http://www.reic.sk 


Ing. Radoslava Halušicová
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

tel.: (421-32) 655 54 07
e-mail: radka.halusicova@tsk.sk
web: http://www.europedirecttrencin.sk


JUDr. Monika Vaškovičová / Mgr. Štefan Horváth
Agentúra pre rozvoj Gemera, n.o., Vansovej 711, -981 01 Hnúšťa

m.t.: (421-948) 00 10 79
email: monika.vaskovicova@rozvojgemera.sk / stefan.horvath@rozvojgemera.sk
web: http://www.rozvojgemera.sk


Ondrej Mäsiar
Mladiinfo Slovensko, Staré Grunty č. 36, 841 04 Bratislava

m.t.: (421-907) 33 05 21
e-mail: info@mladiinfo.sk
web: http://www.mladiinfo.sk

Mgr. Lucia Macaláková

ZIPCeM, Tenisová 25, 971 01 Prievidza

tel.: (421-46) 543 01 79
m.t.: (421-915) 98 56 47
e-mail: sekretariat@zipcem.sk
web: http://www.zipcem.sk


Katarína Hradská
Informačné centrum mladých, M.R. Štefánika 33, SK-963 01 Krupina

tel.: (421-45) 540 27 49
e-mail: krupina@icm.sk
web: http://www.icm.sk/index.php/ka


PhDr. Vladimíra Matušíková
Informačné centrum mladých, Pribinova 72/14, 955 01 Topoľčany

m.t.: (421-905) 78 51 54
e-mail: topolcany@icm.sk
web: http://www.icm.sk/index.php/ka


eurodesk-colour

    Nech máš akúkoľvek otázku, začni u nás...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures