IUVENTA / Eurodesk / Novinky / KONFERENCIA K 100. VÝROČIU VZDELÁVANIA K MLÁDEŽNÍCKEJ A KOMUNITNEJ PRÁCI

KONFERENCIA "OSLAVA 100. VÝROČIA VZDELÁVANIA K MLÁDEŽNÍCKEJ A KOMUNITNEJ PRÁCI"

16. 9. 2015

Youth & Policy v spolupráci s organizáciou UK Youth, so Združením profesionálnych lektorov pre mládežnícku a komunitnú prácu a s organizáciou YMCA George Williams College v Londýne organizujú jednodňovú Konferenciu zameranú nielen na začiatky a rozvoj profesionálneho vzdelávania v oblasti mládežníckej a komunitnej práce, ale aj na súčasný stav poskytovania tohto vzdelávania a na vízie do budúcnosti.

Konferencia sa uskutoční pri príležitosti stého výročia, ktoré uplynulo od začiatku profesionálneho vzdelávania zameraného na oblasť mládežníckej a komunitnej práce. Určená je najmä pre profesionálnych pracovníkov s mládežou.

Konferencia sa koná vo štvrtok, 8. októbra 2015 od 10:00 do 18:00 v YMCA George Williams Colege v Londýne.

Ďalšie informácie, program, poplatky a online registrácia sú k dispozícii v priloženej pozvánke.

Záujemci si náklady spojené s účasťou na Konferencii hradia sami.

späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures