IUVENTA / Eurodesk / Novinky / AKREDITAČNÉ ŠKOLENIE

AKREDITAČNÉ ŠKOLENIE

7. 10. 2016

„Akreditačné školenie“, ktoré sa uskutoční v termíne 22. – 26. novembra 2016 (miesto konania bude oznámené vybraným účastníkom) vytvára priestor na výmenu skúsenosti, získanie vedomosti, oboznámenie sa so základnými princípmi, formami a metódami Európskej dobrovoľníckej služby. Je zamerané na kvalitu projektov Európskej dobrovoľníckej služby a pripravenosť pracovníkov organizácií na prácu s dobrovoľníkmi. Na stretnutí, ktoré je určené organizáciám a pracovníkom, ktorí majú záujem o Európsku dobrovoľnícku službu, budeme hovoriť o tom, ako sa pripraviť na prijatie dobrovoľníkov, ako pripraviť dobrovoľníkov na vycestovanie do zahraničia a o čom je program ERASMUS+.

Termín on-line registrácie je 4. novembra 2016. Pre všetky podrobné informácie klikaj tu.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures